fredag 24 juli 2009

Sjukvårdsreform på gång i USA

President Barack Obama arbetar nu intensivt med att genomföra en sjukvårdsreform i USA. Att genomföra en sjukvårdsreform i USA är stort. Att genomföra en sjukvårdsreform i USA med syfte att täcka majoriteten av amerikansk befolkning är ännu större. Obama är både modig och klok som vill driva igenom denna reform. Men att driva igenom en förändring av sjukvårdssystemet i USA är allt annat än en lätt uppgift.

I Sverige har vi en allmän sjukförsäkring som finansieras genom skattepengar. Det finns också möjlighet till att teckna extra privata sjukförsäkringar. Sjukförsäkringssystemet i USA är uppbyggt på ett annorlunda sätt. Om man någorlunda kortfattat ska försöka göra en sammanställning kan man säga att i USA infördes 1973 Health Maintenance Organization Act som säger att alla arbetsgivare med 25 eller fler anställda ska erbjuda sina anställda möjlighet att teckna sjukförsäkring av någon av de olika federalt certifierade försäkringstyperna som hanteras genom Health Maintenance Organizations (HMOs).

Det finns flertalet olika typer av försäkringar att välja bland med olika villkor och olika avgifter kopplade till sig. Arbetsgivaren betalar en del av försäkringskostnaden och den anställde betalar en del. En del av försäkringarna täcker även de försäkrade arbetstagarnas familjemedlemmar. Det går också att teckna egen sjukförsäkring direkt med ett försäkringsbolag. Det finns alltså ett stort utbud att välja bland både när det gäller försäkringsbolag och vad försäkringen ska täcka respektive inte täcka och vilka vårdgivare som försäkringen ska omfatta. Kostnaden för sjukförsäkringen varierar också beroende på olika faktorer som t.ex. den försäkrades hälsotillstånd och vad som ska ingå i själva försäkringen.

Medicare infördes 1960 (ändringar har skett sedan dess) som i stora drag täcker personer från 65 års ålder, personer med funktionsnedsättning eller personer med vissa typer av diagnostiserade sjukdomar och som har rätt till antingen Social Security eller Social Security Disability Insurance.

Medicaid infördes 1965 (ändringar har skett sedan dess) som ger möjlighet till sjukvård för låginkomsttagare och fattiga. Möjlighet tilll sjukvård beror på flera olika faktorer. Inkomstprövning är en faktor. Graviditet, funktionsnedsättning är andra faktorer. Ett barn kan ha rätt till Medicaid medan föräldrarna inte har det. Varje stat har egna regler kring inkomstprövningar.

Slutkontentan är att det nuvarande gällande sjukvårdssystemet i USA är ... ganska så komplicerat.

Ca 47 miljoner amerikaner beräknas stå utan sjukförsäkring. Anledningarna till detta är många...man har inte råd, man tror inte att man ska drabbas av en viss sjukdom mm. Arbetslösheten har också ökat. Har man sjukförsäkring via sitt arbete och blir av med jobbet så förlorar man ju också sin sjukförsäkring.

President Obama har helt rätt i att för att få amerikansk ekonomi på rätt kurs igen så är det nödvändigt att se över sjukvården. USA dras med ett stort budgetunderskott och landet har drabbats hårt av finanskrisen. Sjukvården i USA utgör 16 % av dess BNP. Det handlar alltså om väldigt mycket pengar.

Kostnaden för genomförande av reformen beräknas uppgå till 8 000 miljarder kronor vilket även det handlar om mycket pengar. Men i längden är det en samhällsekonomisk vinst för ett land att dess invånare har tillgång till sjukvård. Det är också etiskt försvarbart att kunna erbjuda sjukvård, sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande åtgärder till sin befolkning.

Som sagt, President Obama är både modig och klok som vill driva igenom en sjukvårdsreform med målet att sänka kostnaderna, främja valfriheten och erbjuda skydd som varje amerikan kan räkna med. Det är ingen lätt uppgift som ligger framför dem, men jag hoppas att de kommer att lyckas och jag hoppas att de kommer att lyckas väldigt väl.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar