söndag 28 februari 2010

Jobbskatteavdrag: En lättnad i vardagen och bra för Sverige!

För många av oss har det precis varit tidpunkt då löneutbetalningar har nått våra bankkonton. Och samma tidpunkt då det är dags att betala räkningar, som t.ex. hyra, lån, el, telefon mm, mm. Jag ser det som väldigt, väldigt positivt att vår Alliansregering beslutade att införa ett s.k. jobbskatteavdrag. Ett jobbskatteavdrag som har införts i tre steg med ett ytterligare ett fjärde steg inom kort.

Jobbskatteavdraget handlar om mycket och argumenten för införandet är många. För mig är det två viktiga argument och skäl som särskiljer sig. För det första så tror jag på att man själv som individ ska få ha kvar stora delar av sin lön efter att skatt, pension och andra avgifter är betalda. Genom jobbskatteavdraget har låg- och medelinkomsttagare fått en lättnad i sin vardagliga ekonomi. Jobbskatteavdraget för låg- och medelinkomsttagare motsvarar ungefär en extra månadslön per år. Detta är väldigt mycket. Vill du själv räkna ut vad du får i jobbskatteavdrag så klicka på länken här.

För det andra så handlar det om marknadsekonomi. Ekonomin stimuleras och så även företag och entreprenörskap genom att pengar och tjänster byter ägare. När pengar byter ägare leder det till en starkare och mer stabil ekonomi och det leder dessutom till möjlighet för fler företag och fler entreprenörer att etablera sig. Fler företag och fler entreprenörer leder i sin tur till fler jobb.

Flera instanser har påpekat att jobbskatteavdraget har lett till fler jobb. Riksrevisionen har bl.a. informerat om i sin rapport Jobbskatteavdrag (2009:20) att 90 000 fler jobb har skapats. Och detta trots finanskrisen. Jobb ger möjligheter för fler att arbeta, ha en inkomst och därigenom ha möjlighet till att försöka förverkliga sina drömmar, mål och vad man vill nå under var och ens livsväg. Fler i arbete ger också mer i skatteintäkter för att finansiera hela vår samhällsstruktur.

Jag är inte förvånad över att (S) i efterhand har accepterat jobbskatteavdrag 1, 2 och 3. Detta fast de först har varit starkt emot för att sedan efter en tid ändra åsikt. Förmodligen kommer de att även i efterhand acceptera jobbskatteavdrag steg 4. 

Jobbskatteavdraget är rätt. Jobbskatteavdraget fungerar i praktiken och är en faktor som stimulerar och förbättrar Sveriges ekonomi. Och var och en av Sveriges invånare har själva märkt att det har blivit en lättnad i vardagen. Det tycker jag är ett utmärkt exempel på en mycket väl genomtänkt, långsiktig och bred politik som berör både varje enskild individ och Sverige övergripande i stort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar