söndag 14 februari 2010

Företagande ger fler jobb

Sverige är en del av en globaliserad värld. Detta märktes tydligt vid finanskrisen som spred sig med en enorm fart över hela världen hösten 2008 och med den inträffade också den djupaste ekonomiska kris sedan 1930-talet. En av de bidragande faktorerna till att dämpa just konjunktursvängningar och i stället ge en mer stabil ekonomi när konjunkturen går upp eller ner är just småföretagande.

Småföretagande och entreprenörskap är också en förutsättning för att det skapas fler jobb. Fler jobb innebär att fler personer får en egen inkomst och kan försörja sig. Fler jobb och fler som kan försörja sig är en förutsättning för att skapa ett samhälle med välstånd och för att kunna finansiera våra olika samhällsstrukturer och trygghetssystem som t.ex. hälso- och sjukvård och allmän sjukförsäkring, skola, barnomsorg, äldreomsorg, rättsväsende, kollektivtrafik mm, mm. Listan kan göras lång. Att ha ett arbete och kunna försörja sig ger också personer möjligheter till att själva skapa de liv och livsvägar som man vill uppnå.

Under lång tid har Sverige haft ett S-dominerat styre. De tror inte på marknadsekonomi, vilket bl.a. har lett till att småföretagande inte fått utrymme eller t.o.m. motarbetats och försvårats för. Staten varken kan eller ska äga allt. Tillgängliga pengar och skattemedel skyfflas mest bara runt i ett sådant system med risk för stagnation. Företagande behövs och är jätteviktigt bl.a. för att föra in nya medel i skattemedelsystemet.

Småföretagande, entreprenörskap, innovation och kreativitet är något väldigt positivt som både ska uppmuntras till och underlättas för. Det handlar om vår framtid och utveckling. Jag är därför väldigt glad för att FP och Alliansregeringen har arbetat intensivt med och fortfarande arbetar med att just underlätta för och stimulera till att fler får möjligheten till eget företagande.

Ett ökat småföretagande som är en förutsättning för att det skapas fler jobb kommer bl.a. också att ge fler personer som är arbetssökande och som försöker komma in på arbetsmarknaden större möjligheter till att också göra detta.

Länk till mer om FP:s jobb- och företagandepolitik finns här. Länk till FP:s rapport ”Ett Sverige fyllt av entreprenörskap och företagande” finns här. Vill du läsa mer om Alliansregeringens näringslivsutvecklingspolitik så klicka här. Vill du räkna ut ditt jobbskatteavdrag så klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar