söndag 15 november 2009

Snart dags för landsmöte

Det börjar med ganska rask takt närma sig landsmötet nästa helg. I måndags var det därför dags för medlemsmöte inför landsmötet och det blev en väldigt bra övergripande genomgång av programmen och alla de nästan 560 motioner som ska behandlas på landsmötet. Det blev också väldigt bra och givande diskussioner som fördes kring motionerna och de olika programmen.

Landsmötesombuden är inte bundna till att tycka eller rösta på ett visst sätt. Precis som det ska vara i ett liberalt parti. Men det är väldigt bra att både ombud och medlemmar får tillfälle till att föra en diskussion kring hur man resonerar och att det ges utrymme till att föra fram åsikter, synpunkter och olika argument.

Om tillfället uppenbarar sig och utrymme ges så kan man ju inte bara låta detta passera. Blev därför glad över att motion ”Möjliggör för svensk polis att söka EU-bidrag” kom upp på agendan. Som folkpartist är jag för att byråkratin inom EU minskas, att EU:s gemensamma polisiära kapacitet utökas och stärks och att svensk polis är aktiv i denna process bla för att möjliggöra utbyte av kunskap, erfarenhet, etablering av kontakter och utökad samverkan.

Jag är också som folkpartist för att Sverige också deltar i att se till att de pengar vi bidrar med till EU återinvesteras och används väl i viktiga och givande projekt i form av tex beviljade EU-bidrag som twinnings och grants där svensk polis är en av aktörerna och deltagarna. EU:s och Sveriges rättsväsende och rättssäkerhet bör absolut utvecklas, bibehållas och vidareutvecklas. Har skrivit om detta i några tidigare inlägg på min blogg bla här och här.

Ser fram emot landsmötet nästa helg. Det blir en spännande och trevlig helg med många debatter, många samtal och många trevliga möten.

Nedan: Ett mötespresidium djupt försjunket i arbete i måndags kväll. (På fotot: vice ordf Kristina Palmgren, ordf Lennart Olsson och mötessekreterare/ombudsman Björn O Stenström.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar