torsdag 19 november 2009

Konsten att tänka efter före...

… och att försöka förhindra och fånga upp tråkiga och onödiga konsekvenser och olika scenarier innan de uppstår är inte alltid det lättaste. Framtiden är till stor del oviss och det går inte att förutse precis allt som kan tänkas inträffa. Men när det går att förutse och förhindra tråkiga och onödiga konsekvenser innan de uppstår så är detta väldigt, väldigt bra.

Under den senaste tiden har det debatterats flitigt kring kostnader för hälso- och sjukvård. Det har gällt allt från hur att hantera kostnaden för nya dyra läkemedel till införandet av VG Primärvård. Och i dagens GP står det att läsa att det nuvarande förslaget på prioriteringar för att försöka spara in 140 miljoner kronor på SU under 2010 har stoppats av regionen.

Det är bra att prioriteringsförslaget nu har stoppats och att innehållet ses över innan ett formellt och slutgiltigt beslut fattas. Konsekvenserna behöver utredas så att det tänks efter före. Ett väl genomtänkt och väl analyserat beslut ger en bra grund för att beslutet ger positiva effekter och konsekvenser.

En patients sjukdomstillstånd slutar inte att upphöra bara för att möjlighet till diagnostik, behandling och eventuell åtgärd inte längre erbjuds vid ett visst sjukhus. Befolkningen har ju fortfarande rätt till att få vård för vissa sjukdomstillstånd oavsett om vården kan erbjudas vid ett specifikt sjukhus eller inte. Vi har ett fritt vårdval med möjligheten att söka vård vid andra sjukhus, både inom och utanför Västra Götalandsregionen. Det finns tom möjlighet att söka vård i andra länder inom EU.

Om ett specifikt sjukhus inte längre kan erbjuda delar av sitt vårdutbud uppstår en minskning i kostnad för finansieringen av skattemedel för vård vid just det sjukhuset. Men patienten kommer förmodligen att uppsöka vård vid annat sjukhus, vilket gör att kostnaderna i stället uppstår där. Eller rättare sagt kostnaderna uppstår för landstinget eller regionen där patienten är folkbokförd, dvs samma landsting eller region oavsett om man får sin vård vid det ena eller det andra sjukhuset inom eller utanför regionen där man bor. Det är ju samma vårdpeng som används.

Något som också är viktigt att tänka på är att det bör finnas klar information om vart patienterna bör vända sig för att få utredning, diagnostik, behandling och åtgärder som inte längre erbjuds vid ett specifikt sjukhus. Under de senaste åren har det satsats på att föra ut en del av den diagnostik, vård och behandling som tidigare enbart utfördes vid specialistsjukhus till att handhas av primärvården och närsjukhus i stället. Ligger redan en del av den vård som nu är aktuell för att eventuellt prioriteras bort från universitetssjukhuset på primärvården och på närsjukhus? Är det dit berörda patienter i stället ska vända sig? Eller borde patienterna ha vänt sig dit redan för länge sedan? Min förhoppning är att detta och många fler frågor reds ut innan ett slutgiltigt beslut fattas.

1 kommentar: