måndag 28 september 2009

Möjlighet till god munhälsa

Tandborstning tillhör det där som man gör varje dag och förmodligen inte ägnar någon större tid till att fundera så mycket över. Man borstar sina tänder och går till tandläkaren ungefär en gång om året och går förhoppningsvis därifrån med svaret att man inte har några hål.

Men för många så är just en så vanlig sak som tandborstning något som personen av olika anledningar inte kan göra själv. T.ex. behöver många inom äldreomsorgen regelbundet assistans med att borsta tänderna. Likaså finns t.ex. också behov av regelbunden assistans med tandborstning hos en del personer med funktionsnedsättning och funktionshinder.

Möjligheten till att få borsta sina tänder borde vara en lika grundläggande självklarhet som möjligheten till assistans med yttre personlig hygien. Tyvärr är det alldeles för många som har ett behov av assistans med tandborstning men som av olika anledningar inte får detta.

Munhälsan har en stark påverkan på resten av kroppens hälsa. Både positivt och negativt. Oftast upplever personen dessutom att mat smakar bättre om personen regelbundet får assistans med tandborstning. När det gäller äldre är detta något väldigt positivt. Många äldre tappar matlusten. Med åldern får kroppen också svårare att ta upp näringsämnen från maten. Om personen upplever att maten smakar bättre kommer personen förmodligen också att äta. Personen kommer förmodligen också att äta större portioner och på så sätt förhoppningsvis få i sig mer näringsämnen som i sin tur främjar personens hälsa positivt.

Munhälsan har en alltför stark påverkan på kroppens hälsa för att den ska kunna bortses ifrån. Att ha möjlighet till att regelbundet kunna få borsta sina tänder borde vara en självklarhet. Regelbunden tandborstning lägger grunden för en god munhälsa. Och möjlighet till en god munhälsa borde utgöra ett självklart inslag i både daglig och preventiv vård.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar