söndag 13 september 2009

Möjlighet till nystart med HLR och hjärstartare

Att hjärtat plötsligt skulle sluta slå och stanna är nog inget som de flesta av oss har i tankarna. Men varje år inträffar det att personer drabbas av ett plötsligt hjärtstopp. Många av hjärtstoppen inträffar i sjukhus- eller sjukvårdande miljö där patienten är omgärdad av personal utbildad och tränad i både hjärt-lungräddning (HLR) och med tillgång till defibrillator (hjärtstartare). Förutsättningarna för att överleva ett hjärtstopp i denna miljö är väldigt väldigt goda.

Men vad händer om ett hjärtstopp inträffar någon annanstans? Som tex vid en sporthall, konsert, nöjespark eller på en badplats? Varje år drabbas ca 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhusmiljö. För de flesta av fallen är det någon form av hjärtsjukdom som är den bakomliggande orsaken. Det kan vara en kronisk hjärt-kärlsjukdom där hjärtsjukdomen är känd sedan tidigare. Men i flertalet av fallen finns det ingen förvarning till hjärtstoppet. Det kan t.ex. vara en hjärtinfarkt, att hjärtat börjar slå i otakt/arytmiskt eller att en blodpropp släpper och flyter med blodet så att detta stör eller stoppar upp blodflödet till/från hjärtat och förhindrar att hjärtat kan slå normalt för att därefter stanna.

Enligt uppgifter är det ungefär 28 % av befolkningen som inte vet hur man utför HLR. Det kan också vara så att en person faktiskt vet hur man utför HLR men blir chockad när ett hjärtstopp verkligen inträffar och då kanske helt enkelt inte klarar av att agera och utföra HLR. Då är det bra om det finns flera som kan HLR och som kan hjälpa till.

Att någon ger HLR ökar möjligheten till överlevnad för den som drabbas av hjärtstopp. HLR i kombination med en hjärtstartare ökar möjligheten ännu mer. För när hjärtat stannar handlar det om att få blodet att transportera runt syre i kroppen och allra främst till hjärnan för att undvika och minimera eventuella skador som kan uppstå i samband med syrebrist.

HLR i kombination med att använda en hjärtstartare vid hjärtstopp ger enorma förutsättningar till att personen kommer att klara sig. Hjärtstartaren skickar stötar till hjärtat för att få detta att börja slå igen, vilket vid dessa tillfällen är ett ovärderligt hjälpmedel till att få personens hjärta att få en rytm igen. Ju snabbare personens hjärta får en rytm igen och börjar slå och pumpa runt syrerikt blod desto större sannolikhet till att personen kommer att klara sig och kunna återgå till ett så friskt och välfungerande liv som möjligt igen.

Hjärtstartare är väldigt enkla att använda. Elektrodplattorna har bilder som visar var man ska sätta dem på personen och apparaten talar också om för de som utför HLR vad som ska göras och när och om man ska trycka på knappen för att skicka en stöt. Det är nästan omöjligt att kunna göra fel. Hjärtstartare finns numera bl.a. på en del nöjesfält, sporthallar, badplatser, centralstationer och badplatser. Detta är bra.

På många av de stora sjukhusen finns möjlighet för alla yrkeskategorier som arbetar där att få utbildning i både HLR och HLR i kombination med hjärtstartare med återkommande repetition med jämna mellanrum. Utbildning i HLR sker även på andra arbetsplatser och man kan även som privatperson gå utbildning i HLR på sin fritid. Detta är väldigt bra.

I nuläget så överlever ca 300 personer av de ca 10 000 som varje år drabbas av hjärtstopp. Ju fler som utbildas och tränas i HLR och i HLR i kombination med hjärtstartare, desto större blir sannolikheten att fler, och förhoppningsvis många många fler, överlever om en person skulle drabbas av ett hjärtstopp. En utbildning och träning i HLR och i HLR i kombination med hjärtstartare är något som kan vara väldigt bra att ha…i vissa fall kan det till och med vara livsviktigt att ha.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar