torsdag 8 november 2012

Skolpolitiken i Göteborg kan bli så mycket bättre!

Skolinspektionen har under förra och detta år gjort en omfattande granskning av grundskole- och fritidsverksamheten i Göteborg och slutrapporten presenterades igår för Kommunstyrelsen. Idag kan man läsa en debattartikel av majoriteten underskrivet av representant för skol- och utbildningsfrågor samt ordförande för samtliga stadsdelsnämnder i respons och reflektion till innehållet av Skolinspektionens slutrapport.

Jag anser att dagens debattartikel i GP från majoriteten i Gbg är något märklig. Citat " Det är den borgerliga regeringen som bär ansvaret för att utvecklingen i den svenska skolan fortsätter åt fel håll". Jag tycker att detta uttalande är något märkligt då Göteborg under de senaste 18+ åren har haft en S-MP-V majoritetsstyre. Talar man om regeringen så har skolans betydelse verkligen lyfts upp och flertalet nationella satsningar har (äntligen) gjorts, bl.a. genom införande av ny skollag, ny läroplan, satsning på läsa-skriva-räkna-garanti i de tidiga årskurserna, lärarlyft 1 och 2, lärarlegitimation mm, mm.

Undrar stort vad det politiska majoritetsstyret för Göteborg menar med att ansvar för både budget, resursfördelning till respektive SDN (stadsdelsnämnd), uppföljning, förutsättningar, möjligheter, förändringar, förbättringar och aktivt agerande för åtgärder inom skolan plus det nyligen inrättandet av lokala skolutskott i Göteborgs stadsdelsnämnder inte faller på det lokala ansvaret utan i stället på regeringen. Det låter något motstridigt och också märkligt att lägga ansvaret för detta på just regeringen.

Önskar och hoppas starkt på ett styre för Göteborgs Stad som både vågar ta ansvar och ge goda förutsättningar för en bra skola och utbildning för både elever och skolpersonal.
Rekommenderar varmt att läsa dagens inlägg av Helene Odenjung (FP) om resultat från Skolinspektionens slutrapport. Länk hittar du här.
Länk till Skolinspektionens slutrapport hittar du här.

Länk till debattartikel nämnd ovan hittar du här.

Mer i ämnet i media: GP Debatt, GP 1, GP Ledare, Västnytt, GT 1, GT 2, SR 1SR 2, Metro, GP 2, GP 3,
Och i bloggar: Alliansen i Gbg 1, Alliansen i Gbg 2, David Lega,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar