onsdag 7 november 2012

Skoldebatt på Riksföreningen Grundens Dag på Världskulturmuséet

Igår hade jag förmånen att få delta i debatt om skola och utbildning vid Riksföreningen Grundens Dag på Världskulturmuséet här i Göteborg. Jag är väldigt glad över att frågorna lyfts upp. Skola och utbildning är så oerhört viktigt.

Varje person växer med kunskap. Kunskap ger också mer makt över sitt eget liv. En bra utbildning ger varje elev en bra och stark grund och därmed också goda förutsättningar för att gå vidare in i framtiden efter sin skolgång. Det är bl.a. därför det är så oerhört viktigt alla elever får en bra utbildning och en bra skolgång utifrån just sina förutsättningar.

Det blev en väldigt intressant debatt med många kluriga och viktiga frågor som ställdes och togs upp. Det bekymrar mig att valdeltagandet för personer med LSS-stöd är så lågt som 25 %. Rösträtt är en grundläggande demokratisk rättighet. Alla röster väger lika tungt och är lika viktiga. Tror starkt på möten, samtal och dialog. Likaså att säkerställa att information görs tillgänglig på olika sätt som t.ex. genom lättläst information och att text på hemsidor går att lyssna till.
 


Fler viktiga frågor togs upp. Klasstorlek, betyg, lärarlegitimation, nya skollagen, ny läroplan, ny lärarutbildning, lärarlyften och status hos läraryrket. Lugn och ro i klassrummet är avgörande för att både kunna ta till sig undervisning och kunna lära sig och för att kunna undervisa och lära ut. Samtidigt är varje elev och varje klass unik, därför vikten av rektors ansvar för att göra bedömning av vad som är mest lämpligt för varje elev och varje klass.
Införandet av lärarlegitimation, ny skollag, ny läroplan och lärarlyften innebär bl.a. bättre utbildning för lärare, en tydlig skollag med större fokus på elevers rättigheter och vem som ansvarar för vad samt utvecklat och ökat kunskapsuppdrag i särskolan. Alla barn har rätt att lära sig och utvecklas. Och alla barn har rätt till en likvärdig utbildning utifrån just sina förutsättningar. Alla elever är olika och har olika förutsättningar. Det är därför oerhört viktigt att varje elev får just det stöd och den stimulans som eleven behöver utifrån sina förutsättningar.
Det är också därför det är viktigt att det finns olika kompetenser hos lärare, som t.ex. inom specialpedagogik, för att säkerställa att varje elev får en bra utbildning utifrån sina förutsättningar. Samtidigt är det också oerhört viktigt att det görs bra och grundliga utredningar för elever som är i behov av extra stöd och/eller har intellektuella funktionsnedsättningar. Och speciellt vikten av kontinuerlig uppföljning. Barn utvecklas och saker förändras många gånger över tid.
Det ställdes också fråga kring lärarnas status och lärarlöner. Det är ingen hemlighet att vi i FP länge drivit frågan kring vikten av att höja status för läraryrket. FP i Göteborg har också avsatt 30 miljoner extra i vår budget för extra satsning på lärarlöner.
Jag påpekade också att Göteborgs Stad satsar betydligt lägre pengar per varje elev än andra jämförbara storstäder, som t.ex. Stockholm, samt vikten av att pengar som avsätts i budget för skola och utbildning ska öronmärkas. Jag påpekade också att Göteborgs Stad bör föregå med gott exempel när gäller att erbjuda arbete och/eller praktik för personer med någon form av funktionsnedsättning.
Är väldigt glad och tacksam över alla samtal, många kloka och tänkvärda ord under gårdagen. Tar med mig mycket därifrån, bl.a. det att alla elever och personer är olika, unika, har olika förutsättningar och alla har rätt till att ha positiva förväntningar på sig, få en bra utbildning och få både stöd och stimulans!
Länk till inslag på Västnytt från debatten hittar du här.

Har tidigare bloggat om att forskning stöder tidiga betyg, länk till inlägg (juni 2010) hittar du här.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar