onsdag 6 oktober 2010

Regeringsförklaringen och vår nya Regering - Äntligen!

Igår var det äntligen dags för Riksdagens öppnande! Genom regeringsförklaringen kungjorde statsminister Fredrik Reinfeldt inriktningen på vad Sveriges politiska arbete och utveckling ska fokusera framöver. Regeringsförklaringen innehåller en mängd olika frågor och områden. Och den är mycket positiv. Hela regeringsförklaringen hittar du här.

Sverige är nu på väg ut ur finanskrisen. Vad fokus då hamnar på för att fortsätta arbetet mot en positiv framtid är i många avseenden avgörande för hur resultatet kommer att bli. Jag är oerhört glad för att det i regeringsförklaringen lyfts fram flertalet av alla de områden som är oerhört viktiga. Arbete och arbetslinjen, ungdomsarbetslöshet, skola och utbildning, tryggheten i skolan, hur viktig elevhälsan är, forskningens betydelse för välfärden och för konkurrensen i en globaliserad värld samt skattenivån. Den generella skattenivån i Sverige är väldigt hög i jämförelse med många andra länder. Höga skatter främjar inte den ekonomiska utvecklingen i ett land. Tvärtom så har höga skattenivåer en hämmande och stagnerande effekt på utvecklingen.

Jag är också glad för fortsatt fokus på hälso- och sjukvården med bl.a. en patientlag, en nationell satsning för att öka patientsäkerheten, ökad valfrihet inom barn- och äldreomsorg och inom hälso- och sjukvården, ökad kvalitet inom äldreomsorgen. Vad som gläder mig allra mest är att den pågående psykiatrisatsningen permanentas. Folkpartiet har sedan länge varit pådrivande i att just lyfta upp och satsa på psykiatrin. Under förra mandatperioden gjordes flertalet stora satsningar i området, både ekonomiska och kvalitetsmässiga. Att den pågående psykiatrisatsningen nu permanentas har en enorm stor betydelse för fortsatta förbättringar inom områdena psykiatri och psykisk ohälsa. Jag är väldigt glad för detta.

Igår presenterades också äntligen vår nya Regering! Och det har skett en del förändringar när del gäller ministerposter och ansvarsområden. Jag är väldigt glad för att högskole- och forskningsfrågorna fick ett enormt lyft under den förra mandatperioden tack vare ministerposten på detta område. Åtgärderna och reformerna som gjorts är otroligt betydelsefulla. Och i en del avseenden historiska som t.ex. genom forskningspropositionen, avskaffandet av kårobligatoriet och autonomiutredningen. Tack vare det exemplariskt bra arbete som både Lars Leijonborg och Tobias Krantz har gjort ligger det nu en väldigt stabil grund för fortsatt positiv utveckling för svensk högskola, universitet och forskning. En utveckling som är nödvändig för att kunna möta utmaningar och konkurrens i vår globaliserade värld och för att säkerställa vår välfärd i framtiden. Högskole- och forskningsfrågorna ligger nu under Utbildningsminister Jan Björklunds ansvar och jag är helt övertygad om att han kommer att göra ett utomordentligt bra fortsatt arbete med dessa frågor.

Sammansättningen av vår nya regering tycker jag är väldigt väl genomtänkt. Är speciellt glad och stolt över våra folkpartister Birgitta Ohlsson som EU-minister, Nyamko Sabuni som Jämställdhetsminister och bitr. Utbildningsminister samt Erik Ullenhag som Integrationsminister och bitr. arbetsmarknadsminister. Ett stort och mycket välförtjänt grattis till var och en av er! Ministerposterna och ansvarsområdena är, som sagt, väldigt väl genomtänkta . Att lägga integrationsfrågorna under arbetsmarknadsdepartementet är helt rätt beslut. Nyamko Sabuni har gjort otroligt mycket för förbättringar på detta område. Och jag är helt övertygad om att Erik Ullenhag kommer att göra ett exemplariskt bra arbete med fortsatta förbättringar och lösningar när det gäller svensk integrationspolitik. Framtiden är positiv! Precis som den ska vara.

Läs gärna andra bloggar i ämnet: Rasmus Jonlund (liberal), Eva Flyborg, Olov Lindqvist, Carina Boberg, Cecilia Wikström, Jonas Andersson, Christoffer Fagerberg, Mikael Andersson (C) och Peter Andersson (S).

Media: GP1, GP2, GP3SvD1, SvD2DN1, DN2, DN3, AB1, AB2,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar