måndag 11 oktober 2010

Mänskliga rättigheter ska respekteras!

Igår uppmärksammades mänskliga rättigheter genom att det igår var världsdagen för dödsstraffets avskaffande. Igår blev också årets fredspristagare, Liu Xiaobo, informerad av sin hustru att han blivit tilldelad årets Nobelpris för en lång och icke-våldsam kamp för mänskliga rättigheter i Kina.

När Liu Xaobo igår fick veta att han tilldelats årets fredspris valde han att tillägna det till alla de studenter som för 17 år sedan demonstrerade på Himmelska Fridens Torg. En händelse som då chockade världen djupt.

Kina är ett av de länder som använder sig av dödsstraff. Uppgifter om exakt antal som döms till detta straff är vaga då de är väldigt restriktiva med att lämna ut uppgifterna. Uppskattningar som gjorts är att det handlar om ca 5 000 (!) utförda dödsstraff i Kina varje år. Efter Kina är det i Iran och därefter Irak som flest utförda dödsstraff äger rum.

Inom bl.a. EU pågår arbete med att försöka påverka länder som har kvar dödsstraff som en del av sitt rättssystem att avskaffa detta. Att årets Nobels Fredspris tilldelas just Liu Xiaobo, som sitter fängslad i Kina, uppmärksammar hur viktigt det är att respektera våra mänskliga rättigheter. Det uppmärksammar också hur viktigt det är med demokrati, yttrandefrihet och även att dödsstraffet avskaffas.

Dödsstraff är en inhuman form av bestraffning som inte hör hemma i en rättsstat. Jag hoppas och önskar att de länder och stater som envist håller kvar vid denna del av sitt rättssystem inser att detta är en djup tragisk, beklaglig och inhuman handling som inte är värdig eller rättfärdig att utföras av en människa mot en annan människa. Dödsstraff hör inte hemma i ett land som respekterar mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati. Mänskliga rättigheter ska respekteras!

Läs gärna andra bloggar i ämnet: Olle Schmidt och Pär Gustafsson.
 
Media: Sveriges Radio, DN1, DN2DN3, DN4SvD1, SvD2SvD3, GP1, GP2, GP3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar