tisdag 25 september 2012

SDN Centrum: Mål och inriktning 2013, närdemokrati och mänskliga rättigheter

För några veckor sedan hade vi vårt första nämndsammanträde i SDN Centrum efter sommaruppehåll. Länk till handlingarna hittar du här.

Det glädjer mig otroligt mycket att invånare i Centrum deltar vid våra möten. Speciellt glädjer det mig att invånare använder sig av den frågestund som inleder våra sammanträden då man kan ställa frågor till både oss i nämnden och till förvaltningen. Förra året (och under flera år fram tills dess) var inte detta möjligt då våra nämndsammanträden inte var öppna för allmänheten. Jag är därför väldigt glad över att våra nämndsammanträden från i år både är öppna och att invånare använder sin möjlighet och rättighet att framföra synpunkter och ställa frågor till sina förtroendevalda. Det handlar om närdemokrati, öppenhet och att det bör vara en självklarhet att kunna närvara när förtroendevalda fattar beslut. (Har tidigare bloggat i ämnet bl.a. februari 2012, oktober 2011september 2011, juli 2011 och mars 2011.)

Under sommaren har vi i alliansen arbetat intensivt med mål- och inriktningsdokument för 2013. Jag är väldigt stolt över innehållet och över vad vi vill lyfta fram och satsa på. För oss är det en självklar utgångspunkt att alla göteborgare, oavsett etnisk bakgrund, kön eller ålder, ska ha samma rättigheter och skyldigheter i livets alla skeden.  Vi anser också att varje människa är expert på sitt egna liv. Politikens roll är att underlätta livet och skapa möjligheter för människor att leva sina liv såsom det passar dem. Några av de punkter vi tar upp i dokumentet som jag särskilt vill lyfta fram är och att uppmuntra anhöriganställda och anhörigvårdare och ge stöd av hög kvalitet samt att psykisk ohälsa ska uppmärksammas och förebyggas. Beslut kring mål- och inriktningsdokument för 2013 bordlades till nästa nämndsammanträde den 2 oktober. Länk till alliansens mål- och inriktningsdokument hittar du här

Vid nämndsammanträdet passade jag också på att ställa frågan kring hur Centrum arbetar med att uppmärksamma 100-årsjubileet av Raoul Wallenbergs födelse, speciellt inom skolan. I år är det 100 år sedan Raoul Wallenberg föddes, vår svenske diplomat i Budapest som vågade agera och med stort civilkurage vågade stå upp för mänskliga rättigheter och under slutskedet av 2:a världskriget räddade 10 000-tals judar från förintelsen.  Det är oerhört viktigt att värna om vår historia och berätta den vidare, även om de delar som både är obehagliga och fruktansvärda. Det är också oerhört viktigt att uppmärksamma personer som genom sitt mod och civilkurage agerar för att värna om våra mänskliga rättigheter. Jag ser därför väldigt mycket fram emot att vid nästa nämndsammanträde få höra hur just Centrum arbetar med att uppmärksamma Raoul Wallenberg-året.

I slutet av augusti hade jag förmånen att vara på invigningen av den utställning som turnerar runt landet om just Raoul Wallenberg, "För mig finns inget annat val". Både invigningen och utställningen berörde mig djupt. Jag rekommenderar varmt att gå och se den. Utställningen pågår fram till 26 oktober och hålls på Emigranternas Hus här i Göteborg. 


Minnesmärke över Raoul Wallenberg,
Raoul Wallenbergs torg, Stockholm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar