måndag 13 augusti 2012

Björklunds sommartal: Satsningar för framtiden!


Jan Björklund (FP)
Igår var det äntligen dags för Jan Björklunds sommartal! Talet hölls denna gång på Dockpiren vid Eriksberg i Göteborg. Solen sken, i bakgrunden syntes Älvsborgsbron och piren som var nästintill fullsatt med åhörare ramades in av hamnen och Göta Älv.

Talet som Björklund höll var väldigt bra. Det var flertalet viktiga punkter som fördes fram. Raoul Wallenberg och vikten om att värna om och inte glömma vår historia, att försvara humanismen och att Sverige ska fortsätta vara ett öppet och tolerant land, att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter och stödja alla de personer som fortfarande lever i diktaturländer präglade av förtryck, avsaknad av yttrandefrihet, rättssäkerhet mm. Det är skrämmande att detta fortfarande existerar år 2012!

Något som jag särskilt vill lyfta fram från talet är investeringar för framtiden. Framtidsutmaningar och lösningar på hur Sverige ska kunna möta dessa var en röd tråd genom stora delar av talet. Vi är en del av en globaliserad värld. Och konkurrensen är stenhård. Sverige måste klara av att möta dessa utmaningar. Framför allt ska inte Sverige enbart möta utmaningarna. Vi måste också vara ledande i konkurrensen. Det handlar då mycket om att använda sig av och uppmuntra de områden där Sverige redan nu har starka möjligheter till att just både kunna möta utmaningarna och att vara ledande.

Forskningspropositionen som (FP) och Alliansregeringen lade fram 2008 innebar en historisk satsning. Den innebar också en oerhört viktig, om inte avgörande, satsning för hur vi ska klara av att möta både framtidsutmaningar och stå oss väl i den globala konkurrensen. Jag är därför speciellt glad över att Björklund inför regeringens budgetförhandlingar om knappt två veckor bl.a. kommer att lyfta fram slopad värnskatt, sänkning av bolagsskatt och, framför allt, en fortsatt och även utökad satsning på forskning.

Det går inte att komma ifrån det faktum att det är dagens forskning som ger morgondagens välfärd. Ytterligare satsningar på just forskning är i många avseenden avgörande för om Sverige ska kunna möta framtidsutmaningar. Fortsatt satsning på forskning och speciellt elitsatsningar inom forskning behövs!

Rekommenderar varmt att läsa hela talet. Länk hittar du här.

Artiklar om talet:

Läs gärna också andra inlägg om Björklunds sommartal:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar