söndag 11 september 2011

SDN Centrum: Studiebesök med Utskottet på Läderverkstaden

Tisdagen den 6 september var vi i Utskottet i SDN Centrum på studiebesök på Läderverkstaden. Läderverkstaden är en av 6 olika verksamheter inom Centrum för daglig verksamhet. Daglig verksamhet är för personer med funktionsnedsättning med syfte att personer ska ha möjlighet till en aktiv och meningsfull sysselsättning i sin vardag. Det var ett mycket givande och också ett på många plan väldigt betydelsefullt studiebesök. Eftermiddagen präglades av så mycket värme och, som jag vill beskriva det, medmänsklighet och värdighet.

På väggen när man kommer in i Läderverkstaden hänger två tavlor med fotografier från 1950-talet. Fotona är tagna på Stretereds vårdhem och man ser föreståndare och några av alla de personer som var intagna där under den tiden då Stretered fortfarande existerade som vårdhem. På bilderna arbetar personerna med skomakeri. Vi fick prata med en av de som nu är aktiv i daglig verksamhet vid Läderverkstaden men som då, när Stretered vårdhem existerade, var en av de intagna där som arbetade med skomakeri.

Man blir ledsen när man hör hur personerna då behandlades. Örfilar utdelades om någon pratade under arbetets gång. Majoriteten av de intagna tvångssteriliserades. Och många, många blev intagna där på både lösa och felaktiga grunder. Epilepsi var då klassad som sinnessjukdom. Det visade sig också senare att en person som under lång tid varit intagen på Stretereds vårdhem enbart hade hörselnedsättning. Hon var döv. Jag tycker det är så oerhört tråkigt och tragiskt att detta är en del av vår historia. Det är fruktansvärt vad alltför många personer under historiens gång har blivit utsatta för under tid då de varit i samhällets ansvar. Alla personer är unika och alla har ett människovärde som är okränkbart.

Vi fick också se hur arbetet går till i Läderverkstaden. Jag skriver arbetet för det är verkligen ett gediget arbete som personerna på Läderverkstaden gör i daglig verksamhet. Jag är oerhört imponerad över kvaliteten och det vackra hantverket som utförs! Det görs läderväskor i olika former och färger och design, läderskärp, men också vackra smycken som t.ex. armband plus väldigt vackra handgjorda kort för t.ex. gratulationer mm. En del av hantverket säljs också i butiken InTryck i city. Det blev också tid för en gemensam fikapaus med för mig mycket betydelsefulla och varma samtal.

Studiebesöket och eftermiddagen blev ytterligare en bekräftelse på hur viktigt det är att möjliggöra för personer att få vara del i ett sammanhang och att få uppleva att det personen gör, utifrån sina förutsättningar, har en så stor betydelse. Min förhoppning är att fler verksamheter, organisationer och även företag ser och tar tillvara på kraften och förutsättningarna hos personer i daglig verksamhet och vad personerna kan åstadkomma och bidra med.

Ett stort och mycket uppskattat tack till både anställda och personer i daglig verksamhet vid Läderverkstaden för ett väldigt betydelsefullt och ett mycket givande studiebesök!

Tack så mycket för att vi fick komma!

torsdag 1 september 2011

SDN Centrum: Mål- och inriktning 2012 och ”Forma framtidens skola i Centrum”

I tisdags den 30 augusti var det vårt första sammanträde med SDN Centrum efter sommaruppehållet. Det var väldigt trevligt att träffa alla igen. Det var ett väldigt bra och givande sammanträde.

En av de viktigaste punkterna på dagordningen var beslut om mål och inriktning för Centrum för 2012. Ärendet bordlades vid nämndmötet i juni för att i stället tas upp i tisdags. Jag känner mig väldigt nöjd och stolt över det mål- och inriktningsdokument som vi i alliansen har lagt fram som förslag. Vi tar upp flera viktiga frågor inom olika områden, bl.a. Skola (med barnomsorg, förskola och grundskola), Äldreomsorg, Funktionshinder, Individ och Familjomsorg, Kultur och Fritid. Vi valde också att lyfta fram området Folkhälsa och naturligtvis ingår även Personal och Ekonomi. Länk till vårt mål- och inriktningsdokument för 2012 hittar du här.

Det blev en del samtal kring de två förslagen till mål och inriktning för 2012. Positivt var att det framfördes att majoriteten ser flera bra punkter i vårt förslag. Som förväntat blev utfallet efter votering att MP-S-V-förslaget antogs och att vi i M-FP-KD/alliansen reserverade oss med förmån för vårt eget förslag. Oavsett att vårt förslag inte antogs är jag väldigt nöjd och stolt över innehållet i vårt mål- och inriktningsdokument för 2012.

En annan viktig punkt som togs upp vid nämndmötet var att vi fick uppdaterad information om förvaltningens arbete med kommunikationsplan inom sektor utbildning för kommunikation med medborgare. Har tidigare bloggat om kommunikationsplanen i juni. Det var en väldigt bra presentation och jag ser väldigt positivt på förvaltningens arbete med detta. Närdemokrati och att värna om den är otroligt viktigt. Det är också oerhört viktigt med kommunikation och att skapa förutsättningar för och möjligheter till just kommunikation med medborgare. Jag ser därför väldigt positivt på den kommunikationsplan förvaltningen arbetat fram för sektor utbildning.

Jag ser också väldigt positivt på att dialogprocessen ”Forma framtidens skola i Centrum” startar nu under september månad . ”Forma framtidens skola i Centrum” vänder sig till föräldrar och medborgare i Centrum som vill vara med och forma just framtidens skola i Centrum. Onsdagen den 21 september hålls informationsmöte och onsdagen den 28 samt torsdagen den 29 september hålls dialogcaféer. Jag ser fram emot detta. Min förhoppning är att det blir intressanta och mycket givande möten vid dessa tillfällen. Vill du läsa mer om ”Forma framtidens skola i Centrum” hittar du det på Stadsdelsförvaltningen Centrums hemsida här. Där finns också möjlighet att anmäla sig till informationsmötet och till de båda cafédialogerna.

Vill också passa på att nämna att ”Forma framtidens skola i Centrum” även finns på facebook. Länk hittar du här: www.facebook.com/framtidensskolaicentrum