måndag 15 augusti 2011

GP Insändare: Stoppa mobbningen när skolan startar!

Insändare publicerad i GP måndagen den 15 augusti, 2011:

Om några få veckor börjar höstterminen. En del elever ser fram emot skolstarten, medan en del säkert önskar att sommarlovet var längre.

Men för alltför många barn och ungdomar innebär skolstarten också start av en tillvaro fylld med upprepade kränkningar och mobbning.

Tidigare i år publicerade Skolverket en rapport som visar att det är ungefär 50 000 barn och ungdomar som utsätts för mobbning i skolan och att ungefär 13 000 elever utsätts för långvarig mobbning i ett år eller mer. Detta är helt oacceptabelt.

Många skolor arbetar intensivt med handlingsplaner mot mobbning. Skolverket har också sett över flera av de många olika anti-mobbning program som används. Detta är steg i en positiv riktning.

Men det går inte att bortse från att elever varje dag blir utsatta för både fysiska och/eller psykiska kränkningar. Det går heller inte att bortse ifrån att vuxna omkring många gånger tittar åt ett annat håll, inte ser och inte agerar.

En drabbad skolelev har sagt att psykisk mobbning är värst, den går in i själen och dödar själen inifrån. Det ska inte behöva vara så. Det är alldeles för många barn i skolan som lider i tysthet och som tror att det är deras fel att de blir utsatta för mobbning. Att de på något sätt inte duger som de är och att det är något ”konstigt” med dem som gör att andra kan trakassera, frysa ut, hota och slå dem.

Mobbning är en oerhörd kränkning mot en annan person och en persons rätt att få vara den han/hon är. Vuxna omkring måste ta sitt ansvar.

Kristina Palmgren