måndag 21 februari 2011

Debatt om sprututbytesprogram har tagit ny fart

Debatten kring sprututbytesprogram har tagit ny fart igen. Har tidigare bloggat i ämnet i april, juni och juli förra året. Denna gång har debatten tagit ny fart genom en artikel idag på SvD Brännpunkt. Länk till artikeln hittar du här. Artikelförfattarna menar bl.a. att det inte finns något vetenskapligt stöd för att sprututbyte förhindrar smittspridning av HIV. Jag delar inte denna i denna åsikt.

Den statliga missbruksutredningen presenterade den 31 januari ett delbetänkande (SOU 2011:6 Missbruket, Kunskapen, Vården). Delbetänkandet framför bland annat att kunskapsunderlagen visar att ”sprututbytesprogram leder till minskat riskbeteende och minskad hiv-spridning”. Jag instämmer med detta helt och fullt.

Jag finner det något märkligt att i debatten mot ett införande av sprututbytesprogram så förs till mesta delen enbart fram själva utbytet av sprutor. Jag vet inte om det på något sätt har missats av motståndarna till införande av sprututbytesprogram att det faktiskt inte enbart handlar om att byta ut sprutor. Det är en väldigt stor skillnad mellan ett sprututbyte och ett sprututbytesprogram.

Ett sprututbytesprogram består av väldigt, väldigt mycket mer än att enbart dela ut rena sprutor. För det första är kraven hårda när det gäller hur ett sprututbytesprogram ska gå till. För det andra så är själva sprututbytet enbart en del i ett brett vårdprogram som inkluderar tester, vaccination, samtal, hälsorådgivning av läkare, mm.

Och för det tredje, vilket jag anser att i sig utgöra ett väldigt stort skäl, är att ett sprututbytesprogram ger möjligheter till att nå ut till väldigt utsatta personer som ofta både har misstro till sjukvården och andra myndighetsinstanser och som ofta drar sig för att uppsöka hälso- och sjukvården. Jag tycker inte att det är rimligt att tro att denna grupp skulle kontakta sin vårdcentral för att boka in ett besök för hjälp mot sitt missbruk.

Ett sprututbytesprogram ger möjlighet till att skapa en kontakt med missbrukaren och att ge personen möjlighet till att få vård, stöd och behandling. Denna kontakt betyder oerhört mycket för att kunna ge en möjlighet till att kunna erbjuda utsatta personer en annan väg i livet, fri från missbruk. Sprututbytesprogram borde absolut införas som ett led i den svenska missbruksvården och även smittskyddsvården.

Rekommenderar varmt att läsa Adam Cwejmans blogginlägg idag i frågan.

Mer information i ämnet: Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och SFS-Svensk Författningssamling.

Läs gärna andra bloggar i ämnet: Niklas Smith, Magnus Callmyr, Björn Johnson/Stardust och Johan Sjölander.

måndag 14 februari 2011

SDN Centrum och förskolestatistik

Tisdagen den 25 januari var det en heldag med SDN Centrum. Under dagen var det bl.a. studiebesök med rundtur genom i princip hela stadsdelen. Detta ser jag som väldigt positivt då det gav en bred överblick över hela stadsdelen och en hel del information, intryck och idéer. Stort tack för studiebesök och rundturen!

Vid sammanträdet med SDN Centrum blev det en lång och engagerad diskussion kring förskolestatistiken för Centrum. Vi i Alliansen efterfrågade en förbättrad statistik kring förskolesituationen i stadsdelen. Vi eftersökte bl.a. information om hur länge barn fått stå i kö, hur stora barngrupperna är och hur många barn varje förskolelärare har hand om.

Förskolesituationen i Göteborg har varit och är ett (s)orgebarn för den (S)-dominerade majoriteten sedan lång tid tillbaka. Alltför lång tid. Gång på gång förs det fram att detta är ett problem och att man arbetar på att försöka lösa detta. Hur länge kan man säga att något är ett problem och att man försöker lösa en situation innan orden förlorar sin innebörd som en godtagbar förklaring? Hur länge till kommer göteborgarna att tycka att detta är okej?

Att utöka antalet barn i redan befintliga och oftast väldigt stora barngrupper är absolut inte bra och bör inte vara en lösning. Alltför stora barngrupper är inte bra för varken barn eller förskolelärare. Att behöva vänta under en oskäligt lång tid i en förskolekö skapar problem för framför allt föräldrar som t.ex. får svårigheter med att kunna lämna besked till sin arbetsgivare om när de planerar komma tillbaka från sin föräldraledighet. Eller behöva tacka nej till en erbjuden anställning, ett arbete och egen försörjning pga att förskoleplats saknas. Detta är inte bra.

Det föds fler och fler barn i Göteborg, vilket jag ser som väldigt positivt. Barn är framtiden. Men då måste det finnas utrymme och möjligheter för att både Centrum och Göteborg ska kunna utvecklas och befolkningsmässigt växa. Förskolesituationen måste lösas. Och ett viktigt redskap i kunna lösa något är att ha bra och tydlig statistik.

Vill du läsa mer om ärendena som togs upp vid möte 25 januari hittar du länk till handlingar och protokoll här.

fredag 11 februari 2011

Första sammanträde med SDN Centrum

Tisdagen den 4 januari hölls det första nämndsammanträdet med SDN Centrum. Det är en hel del nya ledamöter i stadsdelsnämnden, däribland jag. Vi har också en ny ordförande (MP), ny 1:e vice ordförande (M) och ny 2:e vice ordförande (S). I stadsdelsnämnden har jag fått förtroendet att representera (FP) som ordinarie ledamot tillsammans med mina (FP)-kollegor Ingvar Gräns som ordinarie och Arne Ojde som ersättare.

Vårt första sammanträde med SDN Centrum var till största delen ett konstituerande möte. Ärenden som togs upp var bl.a. beslut om delegationsordning och val till utskott (tidigare sociala utskottet) där jag valdes in som representant för (FP).

Ytterligare ärenden som togs upp var PM från stadsrevisionen om nämndledamöters ansvar samt information om sekretess och jäv. Ansvarsfrågan, sekretess och jäv är oerhört viktigt. Speciellt för att förebygga och undvika situationer som t.ex. liknande den mutskandal som utreds sedan ungefär ett år tillbaka här i Göteborg. Något som jag också tidigare har bloggat om här.

Politiker är förtroendevalda och detta bygger just på det att man har fått ett förtroende som absolut ska förvaltas väl. Är därför väldigt glad för att nämndledamöters ansvar och information om sekretess och jäv togs upp vid vårt första sammanträde.

Centrum är på många sätt en spännande stadsdel med en blandning av boende, arbetsplatser, passerande, turister, företag, skolor, äldreboenden, shopping, nöjesliv, museum, mm, mm. Centrum har som de flesta stadsdelar en hel del utmaningar, bl.a. inom förskoleområdet där det precis som i övriga stadsdelar här i Göteborg, tyvärr, finns en tråkig och tradig förskolekö.

Men det är också viktigt att komma ihåg och lyfta fram att Centrum har väldigt många möjligheter, vilket är något som jag ser som otroligt positivt. Jag ser väldigt mycket fram emot det fortsatta politiska arbetet i SDN Centrum under denna mandatperiod.

Vill du läsa handlingarna från sammanträde med SDN Centrum den 4 januari hittar du länk här.