måndag 3 januari 2011

Insändare GP: Låt handspriten flöda inom vården!

Insändare publicerad i GP måndag den 3 januari, 2011:

”Infektionsrisk. Vanlig handsprit är ett av de enklaste och mest effektiva sätten att förhindra spridning av vårdrelaterade infektioner, skriver Kristina Palmgren.”

Antalet patienter som varje år drabbas av vårdrelaterade infektioner måste drastiskt minska. Vanlig handsprit är ett av de enklaste och mest effektiva sätten att förhindra spridning av både vårdrelaterad smitta och kontaktsmitta inom sjukvården. Men då måste handspriten också användas!

Varje år drabbas ungefär tio procent av alla inneliggande patienter av någon form av vårdrelaterad infektion. I den senaste mätningen låg riksgenomsnittet på 9,4 procent. Detta innebär att det i genomsnitt är 56 patienter varje dag som drabbas. Detta är inte acceptabelt. Man kommer till sjukhus för att bli frisk, inte för att bli sjuk.

MRSA, VRE och ESBL-bildande bakterier är bara några exempel på infektioner som kan ge förödande konsekvenser för den drabbade. Infektionen kan vara svårbehandlad och leda till en lång efterföljande sjukdomsperiod. Risken finns också att den insjuknade utvecklar ett kroniskt sjukdomstillstånd som personen får leva med under resten av sitt liv. En del patientgrupper är särskilt utsatta och har svårigheter att kunna klara av infektionen över huvud taget.

Tvål och vatten och vanlig handsprit använd på rätt sätt är ett enkelt sätt att förhindra smittspridning. Det är dessutom också billigt. Åtminstone i relation till kostnaden för eventuell sjukskrivning, extra vårddygn, behandling av eventuella efterföljande kroniska symptom och ökad belastning på personal. Låt därför handspriten flöda inom sjukvården!

Kristina Palmgren