fredag 31 december 2010

Gott Nytt Liberalt År!

Idag är det den sista dagen på 2010. Det har verkligen varit ett händelserikt år. Det har varit ett år där den ena fp-aktiviteten har avlöst den andra. Året har varit otroligt givande, lärorikt och framför allt väldigt, väldigt roligt. :)

Början av januari ägnades åt att vi i programgruppen intensivt arbetade med att slutföra ett förslag för FP i Göteborgs lokala valplattform. En träff som särskilt utmärker sig är en lördag heldag då vi tappert arbetade med politiska punkter i en lokal där värmen hade slutat fungera och inomhustemperaturen låg på ca 12 grader plus. Tack vare en mycket idérik och klipsk fp-kollega inköptes ett stort lager av värmeljus som både spred värme och trevlig stämning under resten av en mycket produktiv dag.

Januari var också då vi i FP i Göteborg vid vårt nomineringsmöte fastställde våra listor för valsedlarna i årets val. Salen i Sjömanskyrkan var nästintill fullsatt med folkpartister och under dagen var det så många varma, uppskattande, positiva ord som sades och värdefulla och positiva egenskaper som fördes fram i talarstolen. Jag är fortfarande oerhört glad och tacksam över förtroendet som jag vid nomineringsmötet fick till att kandidera som nummer fyra på valsedeln för FP i Göteborg i årets val. Tack!

I slutet av januari var det dags för årets Lundsbrunnkonferens där större delen av alla folkpartister i Västsverige samlades för två mycket intressanta och givande dagar fullspäckade med seminarier och tal. Och, som alltid, mycket trevligt umgänge. All snö och kyla innebar inte enbart ett vackert vinterlandskap, det innebar också att tågtrafiken, eller bristen därav, gjorde så att partiledare Jan Björklund inte kunde närvara. Alternativ lösning togs snabbt fram tack vare idérika folkpartister och välfungerande IT-teknik och mobiltelefoner.

Februari och mars innebar årsmöte, Liberalt Riksmöte och deltagande i flertalet olika utbildningar för kandidater. Den som lämnade störst intryck för mig var retorikutbildningen på partikansliet i Stockholm. Det var mycket intensiva och väldigt lärorika dagar i retorik med en otroligt duktig och kunnig lärare.

I april arrangerade Utbildningsnätverket en öppen föreläsning och frågestund för bl.a. studenter, vilken vid detta tillfälle var förlagd på Handelshögskolan. Föreläsningen handlade om högskola, universitet och forskning. Det var en stor ära att där få lämna över ordet till vår dåvarande Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP) för en mycket, mycket uppskattad och väldigt intressant föreläsning och frågestund. Jag är väldigt glad för allt arbete som gjorts och görs för förbättringar och utveckling inom högskola, universitet och forskning. Båda våra tidigare Högskole- och forskningsministrar har gjort ett exemplariskt bra, och ovärderligt, jobb på området.

I början av maj kom Allianståget till Göteborg. Det var ett riktigt segertåg som anlände till Göteborgs Centralstation som där möttes av ett hav av ballonger och alliansare för vidare promenad till Kungsportsportsplatsen. Applåderna ville inte ta slut när de fyra partiledarna anlände till scenen nedanför Kopparmärra. Att det började regna gjorde ingenting. Bor man i Göteborg har man sedan länge vant sig vid de sporadiska regnskurarna som kommer med jämna mellanrum.

Maj var också fylld med kampanjande. Det var morgonkampanj, vårkampanj och allianskampanj. Och det var både kandidatutbildning och partiråd i Uppsala. I slutet på maj arrangerade vi i lokalföreningen Göteborg Centrum också ett panelsamtal på Stadsbiblioteket. Panelsamtalet var på temat att lärare är skolans viktigaste resurs och jag hade förmånen att där få vara moderator. Det var ett väldigt givande och uppskattat panelsamtal med vårt Kommunalråd och numera 1:e vice ordförande för FP, Helene Odenjung, som tillsammans med ordföranden för Lärarförbundet i Göteborg och ordföranden för Lärarnas Riksförbund i Göteborg diskuterade olika viktiga skolfrågor. Det var ett oerhört intressant panelsamtal och efterföljande frågestund. Och jag är väldigt glad över att det kunde äga rum.

I början av augusti startade valaktiviteterna igång med ordentlig energi. Det stora avstampet blev det traditionella sommartalet på Marstrand av partiledare Jan Björklund. Solen strålade, orangea FP-ballonger syntes överallt (nästan) och Marstrand var fullt med glada och trevliga folkpartister. Valrörelsen hade officiellt börjat.

Augusti ägnades åt kampanjmöten, kampanjande, flygbladsutdelning, panelsamtal om vuxenmobbing och mycket tid i valstugan som bl.a. gästades av EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) med torgmöte och utfrågning av oss kandidater. Det var en suverän valupptakt med FP Hisingen och vi hade en lika suverän valupptakt för FP i Göteborg vid Milleniumplatsen. Det blev också en tidig, lyckad och väldigt rolig morgonkampanj i Allén tillsammans med pigga och glada folkpartister.

September fortsatte med olika kampanjaktiviteter, flygbladsutdelning, panelsamtal vid Bergjöns Folkhögskola, debatt vid Slottsbergsgymnasiet, panelsamtal och radiointervju hos Göteborgsfontänen, Folkpartitåg genom Göteborg, mm. Även denna månad blev det mycket tid i valstugan som bl.a. gästades av Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP). Konditionsträningen hanns också med bl.a. genom brevlådeutdelning och alla raska steg i trappuppgångar. Hyser stor uppskattning till landets alla brevbärare och tidningsbud som delar ut post och tidningar året runt oavsett väder.

Under sista veckan innan valdagen hade jag också förmånen att få vara värd åt två gäster från Kirgizistan genom ett pågående demokratiutbytesprojekt. Det lämnade ett starkt intryck på mig. Demokrati, yttrandefrihet och öppna politiska val är en självklarhet för oss här i Sverige, men drygt hälften av världens befolkning lever inte i en demokrati. Jag är oerhört glad och tacksam för mötet med vännerna från Kirgizistan och för samtalen vi förde.

Valrörelsen var intensiv, händelserik och fylld med en så positiv stämning. Alla samtal, möten, berättelser, åsikter, idéer, besök, frågor, svar, debatter, kampanjande, mm har betytt, och betyder, väldigt mycket för mig och är något som jag värdesätter väldigt mycket. Jag är fortfarande tacksam och stolt över att ha fått kandidera till riksdagen för FP i Göteborg i årets val. Och jag är fortfarande rörd och ödmjukt tacksam för varje person som valde att kryssa mig på valsedeln. Tack!

I november arrangerade Utbildningsnätverket ett panelsamtal och frågestund på temat Varför är det viktigt med matematik? Det blev ett oerhört intressant panelsamtal där tre duktiga, engagerade och mycket kunniga lärare i matematik/naturvetenskap och fysik vid Nya Lundenskolan, lärare i spetsutbildning för matematik vid Hvitfeldtska Gymnasiet och bitr. föreståndare för Nationellt Centrum för Matematikutbildning samtalade om viktiga frågor om matematik, matematikutbildning, mm. Jag är väldigt glad för att detta panelsamtal kunde äga rum.

I november höll också FP i Göteborg nomineringsmöte där det fastställdes förslag på bl.a. ordinarie och ersättare i Göteborgs samtliga stadsdelsnämnder. Kommunfullmäktige fattade i början av december beslut om förslagen. Det är för mig en stor ära att för denna mandatperiod få representera (FP) som ordinarie ledamot i stadsdelsnämnden Centrum. Jag är djupt tacksam för förtroendet och jag kommer att göra mitt allra bästa för att förvalta detta väl.

Idag är det den sista dagen på 2010.
Jag önskar er alla ett mycket Gott Nytt År 2011!

måndag 20 december 2010

Stort steg framåt för att Barnkonventionen blir svensk lag!

En av de frågor som Folkpartiet drivit sedan ett bra tag tillbaka är den om att införliva FN:s Barnkonvention i svensk lagstiftning. Frågan står bl.a. med som punkt nummer 1 i det barnpolitiska programmet ”Se till mig som liten är” som antogs vid landsmötet i november 2009. Den var också en av de punkter som ingår i det valmanifest FP gick till val på i september. Även där står den som punkt nummer 1 under ”Barn”.

Frågan är viktig. Barn är barn och ska också ha möjlighet till att få vara just barn. Barn ska kunna känna sig trygga, kunna leka och lära sig och kunna känna tillit i att vuxna omkring värnar om barnet och barnets bästa. Och det är vuxna som ska stå upp för barnen och värna om deras trygghet och rättigheter. Barn varken kan eller ska göra detta själva.

Det är alldeles för många barn i Sverige som inte har en trygg och säker tillvaro och uppväxt. En del barn lever under missförhållanden och antingen bevittnar eller utsätts för både psykisk och fysisk misshandel och övergrepp. Detta är fruktansvärt och absolut inte acceptabelt. Barndomen är en oerhört viktig och också känslig tid. Upplevelser påverkar. Och minnen följer med en person genom livet. Det måste värnas om barns rättigheter.

Jag är därför väldigt, väldigt glad över att det i riksdagen i början av december röstades igenom ett beslut om en strategi om att stärka barns rättigheter. Alliansregerings strategi innehåller uppföljningsbara mål på nio områden. Enormt glädjande är att punkt nummer 1 i strategin är att ”alla lagar som rör barn ska utformas så att de stämmer överens med barnkonventionen”.

Barn ska kunna känna sig trygga. Och det måste värnas om barns rättigheter. Och nu har det äntligen tagits ett stort steg i rätt riktning för att införliva barnkonventionen i svensk lagstiftning! Bra! Äntligen!

Motioner i riksdagen: 2010/2011:S02082009/2010:So523, 2009/2010:So395 och 2008/09: So532

Läs gärna andra bloggar i ämnet: Barbro Westerholm och FP Halmstad.

Rekommenderar varmt att läsa debattartikel av Barbro Westerholm och Maria Lundqvist-Brömster i ämnet publicerad i Hallandsposten.

lördag 18 december 2010

GT Debatt: Flyktingar måste få rätt till vård!

Idag har GT Ledarsida publicerat min debattartikel där jag skriver om att papperslösa och flyktingar måste få rätt till vård. Länk till artikeln hittar du här.

Ämnet kring papperslösas och gömda flyktingars rätt till vård har, speciellt under det senaste året, diskuterats flitigt och intensivt. Ämnet är viktigt. Det finns otaliga argument, både för och emot, men för mig handlar det i grunden om medmänsklighet och om mänskliga rättigheter.

Jag är oerhört glad för att det i nuläget pågår en statlig utredning för att se över lagstiftningen på området. Och jag hoppas intensivt på att utredningen kommer att leda fram till ett mycket välgenomtänkt kommande lagförslag för att stärka och drastiskt förbättra lagstiftningen på området.

Förbättrad lagstiftning behövs!

Media nyligen i ämnet: GT, GP och Dagens Medicin.

Tidigare blogginlägg i ämnet: 28 november, 19 oktober, 18 augusti, 11 augusti och 30 juli.

fredag 17 december 2010

Torkild Strandberg (FP) gästade expen...

Artikel publicerad i GöteborgsLiberalen nr 5-6, 2010:

Torkild Strandberg & Cecilia Wigström.
Nyligen gästades FP i Göteborg av Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona och riksdagsledamot för Skåne läns Västra valkrets.

Minns i november den ljuva september....

Torsdagen 11 november gästades FP i Göteborg av Torkild Strandberg, kommunalråd för FP i Landskrona och riksdagsledamot för Skåne läns Västra valkrets, som med rätta kan sjunga texten tillsammans med övriga folkpartister i Landskrona. FP i Landskrona fick nämligen 30,6 % i årets val.

Expeditionen var välbesökt av ett stort antal medlemmar som med stort intresse fick höra Torkild berätta om framgångar i Landskrona där FP starkt har gått framåt. Det var ett nöje att få höra Torkild berätta om hur de hade gått tillväga.

Vi i vår tur ställde en massa frågor och det resulterade i åtskilliga tips och goda idéer. Vi fick t.ex. höra om hur de sedan några år tillbaka har skickat ut brev med frågeformulär till invånare i Landskrona där de fick tycka till i olika frågor. Och Torkild och FP har under denna tid fått massor av svar på sina brev med frågor.

Torkild lyfte fram vikten av att bekräfta väljaren, att fråga väljare om deras åsikter och vad de tycker är viktiga frågor och att även ge återkoppling i någon form. Konkreta budskap, kreativitet och nytänk i kampanjande fördes också fram som väldigt betydelsefull. Ledord är att vara tydliga, personliga och lokala.

Torkild i sin ödmjukhet sa vid besöket hos oss: Att detta passar oss i Landskrona och kanske gör det inte det i Göteborg. Men det vet man inte förrän till nästa valår. För naturligtvis fick man en och annan tanke om vad man kan utveckla och det kändes väldigt positivt.

Stort tack, Torkild, för ett mycket uppskattat besök!

Ulla Palmgren
Kristina Palmgren

lördag 11 december 2010

Folkpartiet + Matematik = Sant!

Artikel publicerad i GöteborgsLiberalen nr 5-6, 2010:

Kunskap är makt. Utbildning ger möjligheter. Och en bra utbildning ger varje person möjligheter i sitt liv och med sin framtid. Ett av skolutbildningens kärnämnen är matematik. Vad är det för speciella kunskaper och förmågor eleverna lär sig genom matematik? Varför är det viktigt med matematik?

För att lyfta upp dessa frågor arrangerade Utbildningsnätverket för FP i Göteborg ett panelsamtal och frågestund tisdagen den 30 november. Medverkande vid panelsamtalet var: Erik Björk, lärare i Ma/No (matematik/naturvetenskap) och Fysik vid Nya Lundenskolan samt bitr. ombudsman för Lärarnas Riksförbund Göteborg, Ola Helenius, bitr. föreståndare för Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs Universitet samt expert vid Skolinspektionens två granskningar av matematikundervisning, och Henrik Petersson, lektor och lärare i spetsutbildning i matematik vid Hvitfeldtska Gymnasiet.

Sedan HT 2010 erbjuder Hvitfeldtska Gymnasiet, som första skola i Göteborg, spetsutbildning i matematik. Henrik Petersson berättade att de har 30 platser och att det är ett högt antal sökande till att få gå denna utbildning. Han lyfte också fram hur viktigt det är att fånga upp och förse elever med utmaningar så att de fortsätter sin utveckling. Det nämndes också vikten av att tidigt fånga upp intresset för matematik och att även duktiga elever får en utmaning för att förhindra att de blir uttråkade och tappar lusten för att lära sig.

Flertalet olika ämnen togs upp och frågorna var många. Ola Helenius förde fram betydelsen av att de minst motiverade behöver höra, tänka och öva på matematiskt resonemang allra mest. Och hur viktigt det är med att förstå innebörden i talet framför sig för att kunna använda sig av det i problemlösning i andra sammanhang. Erik Björk tillade att det inte är bra med för mycket avancerad problemlösning i alltför unga åldrar. Det är många gånger för svårt med problemlösning och det är risk för att detta påverkar elevens motivation och självkänsla negativt när han eller hon inte kan. Ren räknelära är själva grunden och det är viktigt att lära sig detta först.

Henrik Petersson påpekade att det borde vara högre studietakt på Matematik A i den vanliga undervisningen. Att enbart ha en lektion i veckan främjar inte motivation hos elever. Det gör också att både lärare och elever hinner glömma mellan lektionerna och en stor del av lektionen går åt till repetition av vad som gicks igenom förra gången. Erik Björk förde fram att lärare får ägna alltför stor tid till annat än att vara lärare i matematik, t.ex. med administration. Lärare borde få ägna mer av sin tid till att verkligen få undervisa. Att antingen ha betyg eller skriftliga omdömen lyftes också fram och att ett betyg säger väldigt mycket om hur en elev ligger till.

Matematik är också det ämne som mest används som utfyllnad för att fylla ut en tjänst, tyvärr. Detta leder lätt till många obehöriga lärare som inte har fördjupade kunskaper om ämnet och att eleverna inte får en bra undervisning i matematik. Matematik är svårt att lära, men lätt att undervisa. Det är lätt att visa hur man räknar ut ett tal men det är svårt att lära ut innebörden och av talet man har framför sig och att lära ut problemlösning.

En sak som fördes fram är att skolan även utgör ett viktigt socialt sammanhang för varje elev. För elever som inte går spetsutbildning i matematik men lär sig snabbare och räknar ut mattekapitlet fort är inte den bästa lösningen att eleven enskilt får plugga vidare i boken eller att gå i en klass med äldre elever. Och det inte ger så mycket att enbart räkna vidare i boken utan att det är väldigt viktigt att också lära sig bredden av matematik.

Det lyftes också fram att flera som är engagerade och gärna vill bli duktiga matematiklärare tyvärr väljer bort detta pga låga lärarlöner. Ett annat problem är att det är för mycket pedagogik och för lite ämneskunskap i lärarutbildningen för åk 4-9. Samtliga konstaterade att kvaliteten på elevers skolresultat har gått ner sedan kommunaliseringen av skolan infördes. Förstatligande av skolan sågs positivt från delar av panelen men att det viktigaste är att undervisningen är likvärdig för elever i hela landet. Ola Helenius berättade att resultat visar att de skolor som fungerar bättre har en engagerad rektor som är i verksamheten, t.ex. att någon gång per år besöka en lektion.

Under panelsamtalet och frågestunden gavs åtskilliga svar på varför det är viktigt med matematik. Att kunna lösa olika problemställningar, analysera och ifrågasätta saker var centrala. Detta är också förmågor som elever kan använda sig av i andra sammanhang och situationer och som eleverna sedan har med sig när de har gått färdigt skolan och ska gå vidare in i framtiden. Matematik är oerhört viktigt!

Kristina Palmgren
Sammankallande, Utbildningsnätverket för (FP) i Göteborg

Erik Björk, Ola Helenius, Henrik Petersson & Kristina Palmgren.

Erik Björk, Ola Helenius & Henrik Petersson.

torsdag 9 december 2010

Björklund styr skolan på rätt kurs: Flumskola, farväl!

Sedan vi fick en alliansregering 2006 har äntligen skola, utbildning och lärande hamnat i fokus. Ministerposterna har av naturliga skäl innehafts och innehas av oerhört duktiga folkpartister. Skola, utbildning och lärande är centrala delar av våra värderingar och politik. Kunskap ger egenmakt. Utbildning ger möjligheter. Och en bra utbildning ger varje person möjligheter i sitt liv och med sin framtid. Barn och ungdomar i den svenska skolan måste få en bra skolgång och en bra utbildning. Den tidigare flumskolan var allt annat än acceptabel.

Tyvärr har den tidigare (S)-dominerade skolpolitiken satt en stor prägel. Och Utbildningsminister Jan Björklund (FP) har helt rätt i att det tar tid att förändra detta. Stora reformer har genomförts med t.ex. en ny lärarutbildning, ny läroplan, nytt betygsystem och införande av lärarlegitimation. Reformerna kommer att leda till en stark förbättring på skolområdet. Men det kommer att ta tid innan de får genomslag.

I oktober kom Skolinspektionens granskning av matematikundervisning i gymnasieskolan. Rapporten lyfte bl.a. fram att många elever får för lite utmaningar i matematik, många elever får inte den undervisning de har rätt till, flertalet lärare har inte tillräckliga kunskaper om läroplanen och att det är skillnader mellan resultat på prov och i slutbetyg.

I tisdags presenterades PISA 2009 som i denna undersökning fokuserat på läsförståelse hos 15-åringar. Sverige ligger på en genomsnittsnivå för läsförståelse och för matematik. För naturvetenskap hamnar svenska elever under genomsnittet. Undersökningen visar också att resultatet för Sverige är sämre i denna undersökning än jämfört med tidigare.

Varken det som lyfts fram i Skolinspektionens granskning eller resultatet av PISA 2009 är bra. Däremot är det ovärderligt att det just lyfts fram. Skola, utbildning och lärande är verkligen i fokus. Och sedan valet september 2006 genomförs det också både förändringar och förbättringar inom just skola och utbildningsområdena. Men, som sagt, det tar tid. Jan Björklunds liknelse vid att det är som att vända en atlantångare ger en väldigt bra och realistisk beskrivning av detta. Det kommer att ta tid, men atlantångaren är definitivt på väg mot rätt kurs. Välkommen kunskapsskola. Flumskola, farväl!

Läs gärna andra bloggar i ämnet: Rasmus Jonlund, Lotta Edholm, Gabrielle Peteri, Helena von Schantz, Lars Björndahl och Martin Edgélius.

Media: GT, GP, DN1, DN2, DN3, SvD och Ny Teknik.

fredag 3 december 2010

Nationell stroke-kampanj räddar liv och lidande!

Varje år drabbas ca 30 000 personer i Sverige av stroke. Det är många som antingen har, är anhörig till eller känner någon som drabbats. Av de som drabbas är 20 % under 65 år. Kostnaderna som är kopplade till stroke är stora. Man räknar med att det kostar ca 12 miljarder per år i vård, behandling och rehab. Och stroke är den somatiska sjukdom som kräver flest antal vårddagar. Lägger man till kostnader för anhöriga som t.ex. inkomstbortfall mm så utökas kostnaderna med ytterligare 3-4 miljarder kronor. Men detta är enbart vård-relaterade kostnader som uppstår hos hälso- och sjukvården, primärvården, kommunen mm. Kostnader i form av lidande för patient och anhöriga är oerhört svåra, om inte omöjliga, att uppskatta. De är i många fall ofantliga och att sätta ett värde på dessa i kronor är i princip just omöjligt.

Förra året kom Nationella riktlinjer för Stroke. Riktlinjerna har absolut underlättat för att föra upp stroke-sjukvård på agendan. Det har sedan länge arbetats med stroke men detta arbete har än mer intensifierats runt om i landet för att förbättra arbetet av och kring vården för just stroke-drabbade patienter. Inom VGR har en stor satsning gjorts, ”Hjärnvägen”, för att korta tid från insjuknande till fastställd diagnos och åtgärd och behandling. Bara genom att en stor del av utredning redan kan göras under ambulansfärd till sjukhus har lett till att patienten körs direkt till röntgen i stället för via akutintag, vilket innebär en tidsbesparing på ca 30-40 minuter. Och tiden i dessa fall är av vital betydelse. Varje sekund innebär en försämring för patienten. Varje sekund innebär att hjärnceller dör pga syrebrist. Varje insparad sekund innebär att patienten snabbare kan få rätt behandling, ha större chans att överleva, få färre efterföljande komplikationer och en större möjlighet att återhämta sig och få ett välfungerande liv igen.

Tid är en stor nyckelfaktor. Likaså är att både känna igen symptom vid stroke och att då också söka vård. För tre veckor sedan fattade Sveriges Kommuner och Landsting beslut om en nationell kampanj (äntligen) för att både informera om symptom vid stroke och att uppmärksamma om hur viktigt det är att söka vård när symptomen uppstår. För ett stort problem är att många inte söker vård när de märker av symptomen.

Kampanjen planeras att starta i vår. Enkelt och kortfattat: AKUT! A för Ansikte. Är ansiktsmusklerna helt plötsligt svaga? Hänger ena mungipan? K för Kroppsdel. Kan personen helt plötsligt inte röra sin ena arm? U för Uttal. Får personen helt plötsligt svårt att tala och formulera ord? T för Tid. Tiden är vital. Vård ska sökas så snabbt som möjligt.

Jag är oerhört glad för att det görs en nationell kampanj för att både informera om symptomen och för att uppmärksamma både den drabbade och anhöriga att det är oerhört viktigt att just uppsöka vård så snart som möjligt. Och jag är helt övertygad om att kampanjen kommer att ge enorma positiva effekter. Framför allt i minskat lidande för patienter och anhöriga. Och detta är ovärderligt!

Media: DN, SvD, SVTSkånskan, Norran, GP och Vetenskap och Hälsa.

Mer: VGRSahlgrenska Universitetssjukhuset och Sjukvårdsrådgivningen 1177.