torsdag 23 september 2010

Valrörelsen nu slut - Ja till Framtiden!

Det har gått några dagar sedan valdagen i söndags och valrörelsen är nu över för denna gång. Jag är så otroligt glad för att svenska folket har visat sitt fortsatta stöd för vår Alliansregering. (S)-dominansen är nu bruten. Det fortsatta stödet för Alliansregeringen betyder oerhört mycket. Arbetet med att genomföra förbättringar och med att föra Sverige framåt i en positiv riktning kan fortsätta.

Valrörelsen har varit intensiv och fylld med så positiv stämning. Den har varit allvarlig, viktig, lärorik, givande, utvecklande och framför allt också väldigt, väldigt rolig. Jag är både tacksam och stolt över att ha fått kandidera till riksdagen för FP i Göteborg. Alla möten, samtal, frågor, svar, berättelser, debatter, synpunkter, åsikter, idéer, besök, kampanjande, mm, mm betyder väldigt, väldigt mycket för mig. Jag är också djupt tacksam för allt stöd och all värme i detta. Det uppskattas oerhört mycket. Jag är också ödmjukt tacksam för varje person som valt att kryssa mig på valsedeln. Det värmer otroligt mycket. Och jag är så glad för att i valrörelsen fått tillfälle till att driva de frågor som jag tycker är så oerhört viktiga, dvs psykiatri, psykisk ohälsa och forskning. Stort och varmt tack till var och en av er! :)

Jag hoppas intensivt på att det efter kontrollräkning i Göteborg och i Värmland visar sig vara 9 st. respektive 7 st. fler röster på Folkpartiet i de båda distrikten. Då får Alliansregeringen egen majoritet, vilket absolut kommer att underlätta något enormt i att främja arbetet med fortsatta förbättringar för Sverige. Att det handlar om så få antal röster, 9 st. respektive 7 st., visar om något hur viktigt det är att använda sin rösträtt. Det visar också att varje enskild röst räknas, är betydelsefull och kan vara avgörande för utgången i ett val. Tack alla ni som använt er rösträtt. Tack också till er som valt att rösta på FP och på Alliansen!

Oavsett hur utgången blir när det gäller rösträkning och när det gäller den situation som uppstått med att SD har röstats in i riksdagen så har jag fullt förtroende för vår Alliansregering. Är det någon regering som har styrkan, visheten och kompetensen till att just klara av att fortsätta vara exemplariskt bra ledare med hänsyn till situationen så är det just vår Alliansregering. Jag har alla förhoppningar om att framtiden för Sverige blir ljus, positiv och full med fortsatta förbättringar!


lördag 18 september 2010

Dagen innan valdagen - Folkparti-tåg genom Göteborg och partiledarna i Nordstan!

Nu är det mindre än 24 timmar kvar tills vallokalerna stänger i morgon kl 20:00 den 19 september. Valspurten är inne i sitt slutskede. Valaktiviteterna och valenergin är på topp. Precis som det ska vara. Att ett land går till val är viktigt. Oerhört viktigt. Det är då som våra demokratiska värderingar och allt det vi värnar om blir allvar. Det är då vi avgör vem vi vill ska styra Sverige och det är då vi avgör vem vi vill ska styra Göteborg. Detta är stort. Och värdefullt. Drygt hälften av världens befolkning lever inte i en demokrati. Vi har rösträtt och lever i en demokrati. Detta är ovärderligt. Använd din rösträtt och gå och rösta!

Dagen började med en så givande och rolig tur med Folkparti-tåget genom Göteborg. Tåget var fullsatt och pryddes av ett hav av folkparti-ballonger och affischer. Det härligaste av allt är att vi möttes med så många leenden och så många tummen upp!

Under vår tur med folkparti-tåget gjorde vi bl.a. ett stopp vid Nordstan för att lyssna på Alliansregeringens partiledare. Stämningen var otroligt positiv. Jag tror inte att jag någonsin sett så många personer framför scenen i Nordstan. Det var fullt med folk t.o.m. uppe på andra våningen som ville lyssna och se alliansregeringens partiledare! När partiledarna kom upp på scenen var ljudnivån på applåderna HÖG! Det var mycket bra tal av de fyra partiledarna, Jan Björklund (FP), Fredrik Reinfeldt (M), Maud Olofsson (C) och Göran Hägglund (KD). Och det som alliansens fyra partiledare framförde var klart och tydligt. Vem vill du ska vara den/de som tar ansvar för Sverige? Och hur vill du att Sverige ska se ut i framtiden?


Göran Hägglund, Jan Björklund,
Maud Olofsson och Fredrik Reinfeldt.

Svaren på dessa frågor är oerhört viktiga. Vill du att Sverige ska fortsätta utvecklas i en positiv riktning framåt? Eller vill du se att Sverige faller tillbaka på en politik som visat sig inte fungera i praktiken eller främja utveckling av fler jobb, företag, valfrihet, kortare vårdköer, bättre skola, bättre kvalitet inom barnomsorg och äldreomsorg, ordning på statsfinanserna, en stabil ekonomi, satsningar på elevhälsa och psykisk ohälsa mm, mm. Listan kan göras väldigt, väldigt lång. Och listan på vad vi vill göra handlar om att se och främja varje person och att främja utvecklingen för Sverige.

Samtliga förslag som lyfts fram som vallöften för att fortsätta göra bra och positiva saker för Sverige är finansierat. Vi lovar inte runt och håller tunt. Vi säger inte att vi ska genomföra någon satsning eller åtgärd utan att den är finansierad, väl genomtänkt och utan att veta att den fungerar i praktiken och främjar utvecklingen i Sverige. Vi tar ansvar. Och vi vet vad vi vill göra. Vi har också en plan för att göra det som vi vill åstadkomma. Oppositionen har haft så många tillfällen att ge svar på hur konsekvenserna blir för Sveriges invånare av den politik som oppositionen vill genomföra. Svaren verkar utebli. Och detta tycker jag inte är rätt gentemot väljare. Enbart i Göteborg saknas svar bl.a. på 10 frågor.

Jag vet vad jag väljer. Jag väljer en politik som ser varje person som unik. Jag väljer en politik som tycker att det är viktigt att varje person ska ha möjligheter, valmöjligheter och själv få fatta beslut som är viktiga i sitt liv. Jag väljer en politik som värnar om barnen, skola, utbildning, och om våra äldre. Jag väljer en politik som främjar forskning, företagande, jobb och om vår välfärd. Jag väljer en politik som främjar en positiv utveckling för Sverige. Jag väljer en politik där varje person ses som en tillgång just tack vare att varje person är unik. Och jag väljer en politik som tycker att det är viktigt med att föra talan för de mest utsatta grupperna i vårt samhälle. Därför väljer jag Alliansen och Folkpartiet Liberalerna. Och mitt intryck efter alla samtal, möten, frågor mm under denna valmånad är att majoriteten väljer alliansen och att många väljer Folkpartiet.

Att rösta på vem/vilka man vill ska styra Sverige, Västra Götalandsregionen och Göteborg är stort. Använd din rösträtt. Och använd din rösträtt för att välja en fortsatt positiv utveckling! Jag väljer en omvald Alliansregering. Jag väljer ett maktskifte med alliansstyre i Göteborg. Och jag väljer Alliansen och Folkpartiet Liberalerna!

Lyssna gärna på fler anledningar till varför välja FP: Helene Odenjung, Eva Flyborg, Cecilia Wigström och Rosie Rothstein.

Läs gärna mer om de 10 frågorna som s-styret i Göteborg inte har besvarat: Helene Odenjung, Pär Gustafsson och Sami Korpela.

Media: GT, TV4, Expressen, GP, Sveriges Radio, Sveriges Radio mobil, DN, SvD, SvD mobil,

fredag 17 september 2010

Därför väljer jag Folkpartiet och Alliansen.

Idag är det två dagar kvar till valdagen nu på söndag den 19 september. Att få leva i ett land där vi har demokrati och allmän rösträtt där varje röst har lika värde, där vi har åsiktfrihet och yttrandefrihet är något som jag värdesätter oerhört mycket. Att få välja vem man tycker ska leda vårt land, våra landsting och regioner och våra kommuner är stort. Genom att använda sin rösträtt har varje person möjlighet till att påverka. Och, som sagt, varje röst är lika värd. Detta är stort. Och det har en stor betydelse för Sveriges framtid.

Politik berör. Politik reflekterar och politiker representerar väljarna. Politiken fattar beslut om hur Göteborg, Västra Götalandsregionen och Sverige på riksplan ska se ut, vara och verka. Det är genom politiken som vi fattar beslut om hur vi vill att vårt framtida samhälle ska se ut.

I Folkpartiet Liberalernas värderingar och ideologi hittar jag den värdegrund som både värnar om och skapar möjligheter för varje enskild person men också för vårt samhälle och omvärld.

Varje person är unik, med sin egen personlighet, sin bakgrund och sina egna drömmar om framtiden. Det är varje enskild människa som tillsammans skapar och utgör ett levande samhälle.

Det handlar om frihet, drömmar, valmöjligheter, ansvar och medmänsklighet. Frihet att få vara den personen man är och är född som och till. Frihet att få tycka det man tycker och få lov att ha och uttrycka sina åsikter. Frihet att få leva det liv man vill leva och att få leva med den man vill dela sitt liv med. Frihet att som människa värderas och respekteras som just en människa och en person. Drömmar, att kunna och att våga drömma om hur man önskar att framtiden ska se ut. Att man kan och vågar tro att man också kan uppnå sina drömmar. Valmöjligheter, att varje person får möjlighet att få välja sin väg och sina val och fatta de beslut som påverkar ens liv, både i stort och smått. Och att man får möjlighet till att välja om och få en ny chans och ny möjlighet. Ansvar, att man tar ansvar för sina val och sina beslut och även tar ansvar för hur ens val och beslut påverkar andra. Medmänsklighet, att värna om sina medmänniskor och att värna om dem som inte kan eller orkar föra sin egen talan. Att värna om och ge stöd till dem som är svaga, sjuka, ensamma eller har hamnat i en tung och svår livssituation. Ett medmänskligt samhälle ger möjlighet och stöd till att kunna välja just sina drömmar, sin väg och sina val.

Jag vill att våra liberala värderingar och ideologi fortsätter att vara en klar och tydlig värdegrund för enskilda personer och vårt samhälle att vila på.

Därför väljer jag Folkpartiet Liberalerna. Därför väljer jag en omvald Alliansregering. Och däför väljer jag ett maktskifte i Göteborg med ett Alliansstyre och med ett starkt Folkparti.

Hur vill du att Sveriges framtid ska se ut? Framåt med Folkpartiet och Alliansen? Eller väljer du det andra alternativet? Varje röst har lika värde och är oerhört betydelsefull. Det handlar om Sveriges framtid och hur just du vill att den ska se ut. Använd din rösträtt!

onsdag 15 september 2010

Radiointervju hos Göteborgsfontänen.

Nu är det bara fyra dagar kvar till valdagen den 19 september. Slutspurten är i full gång med kampanjaktiviteter från tidig morgon till sen kväll. Man känner verkligen av den positiva stämningen runt om i landet och i Göteborg. Och det är så glädjande med allt stöd och uppmuntran man får från väljare man pratar med eller som passerar förbi. Göteborg är full med leenden och massor med tummen upp. :)

I fredags hade jag tillsammans med representanter för övriga riksdagspartier förmånen att få delta i radiointervju hos Göteborgsfontänen. Intervjun var ungefär 50 minuter lång och hade som tema psykisk ohälsa. Jag är oerhört glad för att fått möjligheten att där få prata om de frågor som jag tycker är så viktiga. Frågor som togs upp var bl.a. hur att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, arbetslöshet, tillgänglighet till akutmottagningar, antal vårdplatser i förhållande till behov, stigma och skam, elevhälsa, kontinuiteten och antal elever varje skolkurator ansvarar för, mm, mm.

Det var väldigt bra och värdefulla frågor som kom från närvarande i Göteborgsfontänen. Jag uppskattar det väldigt mycket att närvarande just fick möjlighet till att ställa frågor. Vill du lyssna på sändningen kan du göra det här (eller att gå hit och klicka på "Radio live 3").

Och som jag nämnde vid besöket, vi i FP nämner just verksamheten Fountain House i vårt valmanifest då vi vill stötta utvecklingen av den verksamhet som bedrivs inom Fountain House-rörelsen och andra alternativ inom föreningsliv och frivilligorganisationer. Detta för att vi även vill se att utbudet av verksamhet inom området ökar och att det inte är självklart att verksamheten ska bedrivas i kommunernas regi. Ibland är kompetensen om behov för personer med funktionsnedsättning större inom den idéburna sektorn. Vill du läsa mer om vad FP vill göra för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning så klicka här. Vill du läsa mer om vad vi i FP vill göra inom området psykisk ohälsa så klicka här och här. Och vill du läsa om vad Alliansen vill göra på området så klicka här.

Tusen tack till Göteborgsfontänen för att ni arrangerade radiointervjun och frågestunden. Och tusen tack för det ovärderliga arbete ni gör!

fredag 10 september 2010

Panelsamtal med Bergsjöns Folkhögskolecentrum och Agnesbergs Folkhögskola.

I onsdags hade jag förmånen att delta vid ett panelsamtal/frågestund vid Bergsjöns Folkhögskolecentrum. Det var väldigt trevligt att få komma dit, allra helst eftersom det ligger i närheten av mina gamla hemtrakter där jag växte upp.

Efter att representanterna från riksdagspartierna hade fått presentera sig och berätta om vårt respektive parti och vår politik delades alla in i två grupper. Alliansen var i ett klassrum och oppositionen i ett annat. Studenterna kom från två skolor, Bergsjöns Folkhögskolecentrum och Agnesbergs Folkhögskola, och varje skola hade frågestund med de två regeringsalternativen separat.

Jag är oerhört glad och tacksam för att få träffa lärare och studenter från de båda folkhögskolorna. Att få träffas genom möten, att få ställa frågor och få svar och att få dela med sig av sina åsikter, idéer och få berätta om just sin situation är otroligt betydelsefullt. Och värdefullt. Jag uppskattar detta väldigt, väldigt mycket.

Det var många kluriga och framför allt raka frågor som ställdes. Detta tycker jag är väldigt bra. Frågorna handlade bl.a. om uppehållstillstånd, skola, barnomsorg, stöd för barn med funktionshinder, jobb, arbetslöshet, språk, skattefrågor, integration, resurser till folkhögskolan, mm. Jag hoppas innerligt att vi i Alliansen kan fortsätta att arbeta med att underlätta för att fler arbeten skapas. Arbete är en viktig faktor som påverkar på många plan. Att ha en egen inkomst och kunna försörja sig själv, att få vara behövd och vara en del i ett socialt sammanhang på en arbetsplats, och att känna att man själv har makten i sitt liv.

Trots finanskrisen som slagit till otroligt och olyckligt hårt både här i Sverige och i resten av världen, så är ca 100 000 fler personer sysselsatta idag än jämfört med när Alliansregeringen tillträdde. Ekonomin börjar nu ta fart i Sverige och vår politik främjar just att fler jobb skapas, allra helt inom näringslivet vilket är avgörande för att skatteintäkter ska tillföras till statsfinanserna så att vi kan fortsätta att göra bra satsningar med kvalitet för välfärden som t.ex. skola, vård och omsorg.

Det som berörde mig allra mest under panelsamtalet/frågestunden är det tragiska att fördomar och förutfattade meningar lever kvar i samhället. Allra helst när det gäller romer. Varje person är unik och ska ses som en person, inte en grupp. Varje person ska också bemötas utifrån den person man är och har rätt att vara. Jag tycker att det är djupt tragiskt att personer, fortfarande, blir nekad anställning pga sin bakgrund, var man kommer ifrån eller sin etniska tillhörighet. Detta är inte acceptabelt. Det är heller inte lagligt. Tack vare arbetet som Nyamko Sabuni (FP) har gjort under denna mandatperiod har vi nu en tuffare och tydligare Diskrimineringslag här i Sverige. Denna ska också följas. Och den ska också respekteras.

Jag är stolt över det arbete som vi i FP har gjort och gör med att driva frågan kring romers situation. Maria Leissner, ordf för delegationen för romska frågor, Cecilia Wikström, EU-parlamentariker och Birgitta Ohlsson, EU-minister, är några av de folkpartister som gjort och gör ett otroligt viktigt arbete med att lyfta upp dessa frågor och arbeta för en förändring. I Göteborg har vi sedan 2007 Agnesbergs Folkhögskola som har en romsk profil och där romsk kultur, historia och identitet ingår i studierna. Detta är den första romska folkhögskolan i Norden och jag är glad över att den finns just här i Göteborg.

Alla människor har lika värde. Och varje person är unik och ska ses och bemötas som just en person. Fördomar och förutfattade meningar om andra personer hindrar att man ser en person som just en person. Fördomar och förutfattade meningar hindrar också att man bemöter en person utifrån hur han eller hon är. Och vi bör alla få både bli sedda som och bemötta som en person. Vi har alla ett lika mänskligt värde och detta ska värdesättas, värnas om och respekteras!

Ett stort och varmt tack till Bergsjöns Folkhögskolecentrum och Agnesbergs Folkhögskola för att ni arrangerade detta panelsamtal/frågestund. Jag uppskattar detta väldigt, väldigt mycket.

måndag 6 september 2010

Klar och tydlig politik - Klar och tydlig framgångsvind för FP och Alliansen!

Nu är det mindre än två veckor kvar till valdagen, söndagen den 19 september. Folkpartiet och Alliansen har en klar och tydlig politik om vad vi vill göra för att fortsätta genomföra förbättringar för Sverige. Folkpartiet och Alliansen har också en klar och tydlig politik om vad vi vill göra för att Sverige ska kunna möta utmaningarna som ligger i framtiden, både de som kommer att uppstå inom Sverige och de utmaningar som kommer genom att vi lever i en globaliserad värld och den konkurrens som detta medför. Vi vill fortsätta att satsa på skol- och utbildningsområdet. Vi vill fortsätta att uppmuntra till och underlätta för att fler jobb skapas, allra helst genom att underlätta för företagande. Vi vill fortsätta att satsa på kvalitetsförbättringar inom äldreomsorgen, bl.a. genom att införa en parboendegaranti, ut-och-gå-garanti och rätt-att-välja mat garanti. Vi vill fortsätta med att satsa på kvaliteten vid högskolor och universitet och fortsätta att satsa på forskning. Forskningen idag är avgörande för hur vår välfärd kommer att vara i framtiden.

Vi vill också permanenta den psykiatrisatsning som gjorts under denna mandatperiod och fortsätta att satsa på psykiatriområdet bl.a. genom att satsa på forskning i psykiatrisk behandling, fler vårdplatser, fler gruppboenden och andra boendeformer med stöd. Likaså vill vi fortsätta att satsa på att utveckla barn och ungdomspsykiatrin. Vi vill också satsa på elevhälsan. Det är alldeles för många barn och ungdomar som idag mår dåligt. Och alldeles för många av dem mår så dåligt att de någon gång eller vid flera tillfällen skadar sig själva som t.ex. genom att skära sig. Barn och ungdomar ska ha en bra start i livet. Satsningen som vi vill göra på elevhälsan och därigenom få fler skolkuratorer, skolsköterskor och skolpsykologer är oerhört viktigt!

Listan på vad vi vill göra kan göras ofantligt lång. Vi har också varit och är väldigt klara och tydliga med vad vi vill göra. Förslagen är dessutom finansierade. Flertalet olika rapporter har presenterats både från Folkpartiet och från Alliansen. FP har presenterat flertalet olika rapporter inom t.ex. områdena Barn- och Ungdomsfrågor, Demokrati och Integritet, Ekonomi och Skatter, Europa, Funktionsnedsättning/Handikappolitik, Integration, Jämställdhet, Kultur, Media, Idrott, Jobb och Företagande, Miljö och Klimat, Rättspolitik, Skola och Utbildning, Utrikespolitik och Försvar, Vård och Social trygghet och Äldrepolitik. Och Alliansen har presenterat rapporter om t.ex. Utrikes- och försvarspolitik, Äldrepolitik, Näringsliv, Familjefrågor, Sjukvård, Jämställdhet, Kultur- och idrott, Miljö, Rättsväsende och Utbildning. Vill du läsa FP:s valmanifest så hittar du det här. Vill du läsa Alliansens valmanifest så hittar du det här. och vill du läsa FP i Göteborgs valmanifest så hittar du det här.

Både FP och Alliansen har en klar och tydlig politik. Vi vet vad vi vill göra för att fortsätta föra Sverige framåt mot en bättre framtid. Vi för en politik som främjar utvecklingen för Sverige så att den går framåt och åt rätt håll. Och jag tror att detta absolut visas i siffrorna i opinionsmätningarna. Opinionsmätningarna visar ett kontinuerligt och ökat stöd för både FP och Alliansen. Den senaste mätningen från SIFO som publicerades igår visar att Alliansen har 50,5 % medan Oppositionen har 44,0%. Och jag är helt övertygad om att stödet för FP och Alliansen kommer att fortsätta.

Igår ställde också Alliansens fyra partisekreterare 14 frågor till vänsterpartierna. 14 väldigt viktiga och betydelsefulla frågor som vänsterpartierna inte har lämnat något svar på. Förhoppningsvis kommer oppositionen att lämna svar i god tid innan valdagen. Väljarna har faktiskt rätt att få veta. Vill du läsa frågorna Alliansens fyra partisekreterare har ställt så hittar du dem här. Vi i FP och i Alliansen har svar på frågorna. Vi har en klar och tydlig politik. En politik som främjar att utvecklingen fortsätter att gå i rätt riktning för Sverige, dvs framåt.

Läs gärna andra bloggar i ämnet: Eva Flyborg, Rasmus Jonlund (Liberal), Per Altenberg, Pär Gustafsson, Anne-Marie Ekström, Martin Hall, Christer SörlidenCarina Boberg och Olov Lindquist.  
 
Media: GP, SvD 1 och 2 och 3, DN 1 och 2, SVT, Expressen 1och 2AB 1 och 2.

fredag 3 september 2010

Tobias Krantz besökte valstugan - Forskning är framtiden!

I ett strålande solsken fick vi i onsdags ett mycket uppskattat besök i vår valstuga på Kungsportsplatsen av Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP). I samband med besöket hölls det också torgmöte där Tobias Krantz blev utfrågad av Fredrika Åsenius och av Cecilia Wigström.

Under utfrågningen berättade Tobias Krantz bl.a. om vad FP och Alliansen vill göra och även om skillnaden mellan alliansens och oppositionens politik när det gäller högskola, universitet, studentfrågor, studiemedel, kvalitet, forskning mm. Några av de saker som lyftes fram är att FP och Alliansen under nästa mandatperiod kommer att höja studiemedlet under 2011 med 500 kr per månad, satsa 1,3 miljarder på kvalitet och se till att studenter får mer lärarledd tid, satsningar på kvalitet, mm.

Tobias Krantz & Fredrika Åsenius.
Två saker som Tobias Krantz tog upp under utfrågningen tycker jag är särskilt viktiga. För det första så vill FP och Alliansen fortsätta att satsa på svensk forskning. Redan under denna mandatperiod har det gjorts historiskt stora och omfattande satsningar på forskning. Och detta kommer det också att fortsättas med, bl.a. genom att anslagen kommer att öka med 5 miljarder. När Tobias Krantz tillträdde som Högskole- och forskningsminister sa han att Sverige ska ha universitets- och högskoleutbildningar av hög kvalitet och forskningsmiljöer i världsklass. Och att dagens forskning är morgondagens välfärd. Detta är mycket kloka ord. Och jag håller med helt och fullt.

Tobias Krantz & Cecilia Wigström.
Utbildning, forskning och innovation är oerhört viktigt för tillväxt, välfärd och konkurrenskraft. Vi lever i en globaliserad värld. Ny kunskap och nya rön från andra delar av världen når oss här. Likaså sprids ny kunskap och nya rön från oss här i Sverige vidare till andra delar av världen. Detta innebär möjligheter. Men det innebär också konkurrens. Tack vare den politik som nu förs så har vi alla förutsättningar för att både kunna möta konkurrensen och möta en positiv framtid. Den forskning som bedrivs nu är avgörande för hur vi kommer att ha det i framtiden, för hur vårt samhälle kommer att se ut och för vår välfärd. Ny kunskap inom t.ex. forskning ger möjligheter som kan innebära ett svar på miljöproblemen eller möjligheter till att en ny medicin eller nya behandlingsmetoder tas fram som botar en svår sjukdom med mindre bieffekter och till en mindre kostnad mm.

En annan viktig sak som Tobias Krantz lyfte fram var högskolorna och universitetens självständighet, autonomin. FP och Alliansen tror på att makten att fatta viktiga och avgörande beslut för högskolorna och universitetens framtid ska ligga hos dem. De måste vara mer fristående från staten för att t.ex. kunna ifrågasätta, diskutera och framföra både positiva och negativa saker inom olika områden utan att staten påverkar innehållet eller riktningen i detta. Ökad självständighet ökar också effektiviteten i själva beslutsprocessen. Vi lever också i en globaliserad värld. Det är därför viktigt att högskolorna och universiteten får möjlighet till att på ett snabbare sätt kunna ingå samarbetsprojekt med andra aktörer som t.ex. inom näringslivet eller med andra högskolor och universitet utomlands.

Både den historiskt stora satsningen på svensk forskning och den ökade självständigheten till Sveriges högskolor och universitet är enormt viktiga. Att inte satsa på forskning eller att begränsa högskolors och universitets självständighet hämmar utvecklingen i ett land. Det hämmar kunskap och kreativitet och hämmar processen av att det skapas nya idéer, innovationer och nya rön. Och det är allt annat än bra.

Utomlands, t.ex. i Italien, har Sverige och den enorma satsning som vi gör på forskning lyfts fram som ett föredöme. Finanskrisen har drabbat både Sverige och resten av världen hårt. Men att dra ner på skola, utbildning och forskning är inte rätt väg att gå för att försöka hantera effekterna av krisen. Det är heller inte rätt väg att gå att inte ta tillvara på och uppmuntra till att få fram mer kunskap och nya rön som leder till en positiv utveckling och en bättre framtid. Rätt väg framåt är precis det som FP och Alliansen gör, dvs just att satsa på dessa områden. Det är avgörande för vår framtid. Och det är tack vare den politik som förs som gör det möjligt att vi också kan möta en positiv framtid. Forskning är framtiden!

Om du missade Tobias Krantz i valstugan i onsdags kan du lyssna på utfrågningen här. Och vill du se fler foton från besöket så klicka här och här.

Läs gärna andra som bloggat om besöket: Tobias Krantz, GöteborgsLiberalen och Sami Korpela.