tisdag 31 augusti 2010

Fortsatta framgångsvindar för Alliansen och Folkpartiet!

Idag publicerades de två senaste opinionsmätningarna från Skop och United Minds. Båda mätningarna visar fortsatt ledning för Alliansen och att Folkpartiet fortsätter att öka.

Skops siffror visar att Alliansen har 49,8 % jämfört med 44,8 % för oppositionen. United Minds mätning visar 48,1 % för Alliansen medan oppositionen har 44,4 %. De senaste mätningarna har visat liknande trend i siffrorna, dvs en ledning för Alliansen och att denna siffra verkar fortsätta att öka.

Samma opinionsmätningar visar också en fortsatt ökning för Folkpartiet. Skops mätning visar en ökning för FP med 0,6 % till att nu ha 7,9 %. United Minds visar en större ökning för FP med hela 1,5 % till att nu ha 8,2 %.

Resultatet i dagens publicerade opinionsmätningar är otroligt glädjande! Allra helst det att FP fortsätter att öka. Fast jag är faktiskt inte direkt förvånad över att både Alliansen och FP visar positiva resultat i opinionsmätningarna. Både Alliansen och FP har en klar och tydlig politik. Vallöftena som Alliansen och FP har presenterat främjar Sverige och främjar en fortsatt positiv utveckling. Vallöftena är dessutom finansierade. Och detta spelar en enormt stor, om inte avgörande, roll. FP lyfter också fram flera viktiga välfärdsfrågor med bl.a. skola, utbildning, forskning, äldrefrågor och integration. Frågor som är oerhört viktiga. Och partiledare Jan Björklund var lysande i måndagens partiledarutfrågning i SVT.

Idag är det 19 dagar kvar till valdagen söndagen den 19 september. Imorgon, onsdagen den 1 september, börjar förtidsröstningen. Och jag är helt övertygad om att det fram till valdagen kommer att fortsätta blåsa framgångsvindar för Alliansen och för Folkpartiet!

Läs gärna andra bloggar i ämnet: Mathias Sundin, Rasmus Jonlund (Liberal), Runo Johansson, Seved MonkeOlov Lindquist och Marcus Grundén.

Media: SvD, DNExpressen 1, Expressen 2, AB och SVT.

söndag 29 augusti 2010

Valupptakt med Folkpartiet i Göteborg!

Igår hade vi äntligen vår valupptakt för Folkpartiet Liberalerna i Göteborg. Större delen av Milleniumplatsen vid Stora Teatern pryddes av våra orangea ballonger och beach-flaggor. Och stämningen var på topp. Vi hade också nöjet att få lyssna på musik av en väldigt duktig ung tjej, singer-songwriter, som spelade och sjöng väldigt bra varav flera var egna skrivna låtar.

Fredrik Malm.
Cecilia Wigström, ordförande för FP i Göteborg hälsade alla välkomna och bland åhörarna fanns både folkpartister och andra intresserade. Fredrik Malm, riksdagsledamot för FP Stockholm och FP:s utrikespolitiska talesperson, höll sedan ett väldigt inspirerande tal som gav klarspråk på flera punkter kring FP:s, Alliansens och oppositionens politik. I talet lyftes flera viktiga punkter fram. En av de punkter som utmärkte sig var välfärden. Fler jobb är grunden för att vi både ska kunna finansiera den välfärd som vi månar och värnar om. Behovet kommer också i framtiden att öka och för att kunna täcka och finansiera detta behöver vi fler jobb.

Under valupptakten blev det också utfrågning som leddes av Anders Wettergren, vice ordförande för FP i Göteborg, av våra topp-kandidater. Eva Flyborg och Jasenko Selimovic blev utfrågade som kandidater till riksdagen, Rosie Rothstein och Lars Nordström som kandidater till regionfullmäktige och Helene Odenjung och Kjell Björkqvist som kandidater till kommunfullmäktige. Ämnen som lyftes fram var jobb, företagande, hälso- och sjukvård, kultur, turism, äldrefrågor, barnomsorg, skola, bostäder, mm. Missade du valupptakten så kan du se inspelning av den här.

Under utfrågningen lyfte Helene Odenjung bl.a. fram barnomsorgen här i Göteborg. Under den förra borgerliga regeringen infördes en barnomsorgslag som bl.a. fastställde att kommunen ska erbjuda barnomsorgsplats utan oskäligt dröjsmål till dem som så önskar. Med oskäligt dröjsmål avses ungefär 3-4 månader. Sedan 16 år tillbaka har Göteborg styrts av (S). Under inget av dessa år har detta lagstadgade krav uppfyllts. Däremot har antalet barn i barngrupperna ökat, vilket absolut inte är bra för barnen. FP vill tillsammans med alliansen ändra på detta i Göteborg. Men då behövs det ett maktskifte, vilket jag innerligt hoppas också kommer att äga rum. Läs gärna debattartikel i ämnet i dagens GP underskriven av Karina Tharing (M), Helene Odenjung (FP), Carina Liljesand (KD) och Mats Brännström (C). Länk till artikeln hittar du här.

Vår skola och utbildning måste vara bra. Idag lämnar var femte elev grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Detta är inte okej. Det är viktigt att varje elev har positiva förväntningar på sig. Det är också viktigt att det tidigt upptäcks om en elev behöver stöd eller behöver lite extra tid på sig för att lära. Tidiga betyg är ett värdefullt redskap i detta. Likaså är lugn och arbetsro i klassrummet. Elevhälsan är också en väldigt viktig del i detta. Satsningen på elevhälsan som FP och alliansen kommer att genomföra nästa mandatperiod innebär en satsning på 650 miljoner kronor vilket motsvarar ungefär 730 fler skolkuratorer, skolsjuksköterskor och skolpsykologer. Denna satsning behövs!

På frågan Helene Odenjung fick om hon kan förutsäga framtiden svarade hon: ”Ja, det kan jag. Framtiden börjar i klassrummet!”. Och jag håller med henne helt och fullt! Framtiden börjar i klassrummet! Och vi behöver ett maktskifte i Göteborg!

Läs gärna andra bloggar i ämnet om barnomsorgsfrågan i Göteborg: Helene OdenjungRickard Nordin, Franziska Gustafsson och Frank Thorén Hall.
 
Media om valupptakten: GP

fredag 27 augusti 2010

Blockad mot valstuga är en blockad mot demokratin.

Det är mindre än hälften av människorna i världen som lever i en demokrati och där man har yttrandefrihet, åsiktsfrihet och religionsfrihet. Sverige är ett av de länder där vi däremot har demokrati, yttrandefrihet och religionsfrihet. Vi har demokratiska val och en öppen samhällsdebatt där vi kan dela med av åsikter, synpunkter och tankar och idéer. Detta är värdefullt. Vi ska värna om vår demokrati.

Jag tycker att det är djupt beklagligt att Folkpartiets valstuga på Kungsportsplatsen i Göteborg idag blev blockerad av Syndikalisterna på initiativ av Rättvisepartiet Socialisterna. Blockaden ledde till att vi valarbetare hindrades i att ta oss in i och ut ur valstugan. Men framför allt och det som är mest tragiskt är att även väljare och skolungdomar hindrades i och försvårades för att ha möjligheten till att kunna ta del av samhällsinformation.

Den 19 september går Sverige till val. Det är ett oerhört viktigt val. Det är då som vi väljer vem vi tycker ska styra Sverige. Detta är stort. Det är då vi använder vår rösträtt till att i ett demokratiskt val använda den för att påverka hur vi vill att vår framtid här i Sverige ska se ut.

Därför tycker jag att det är djupt beklagligt att just möjligheten för väljare och andra personer att ta del av samhällsinformation och just få möjlighet till att ställa och få svar på sina frågor idag hindrades och försvårades för genom att Syndikalisterna blockerade vår valstuga.

Att blockera en valstuga främjar inte demokratin. Att blockera en valstuga främjar inte yttrandefriheten eller åsiktsfriheten. Tvärtom så inskränker en blockad just den demokrati, yttrandefrihet och åsiktsfrihet som vi har här i Sverige. Den demokrati som vi gläds över och som vi värnar om.

Jag tycker att det är oerhört tråkigt när väljare hindras ta del av information inför ett demokratiskt val. Jag kan inte annat än att säga att det är djupt tragiskt och att en blockad mot valstugan är en blockad mot demokratin.

Pär Gustafsson har bloggat om blockaden här och Frida M Simonsson har bloggat om blockaden här.

Media: GT, GP och SvD.

Vårdvalet ska vara kvar!

Nu har partiledarutfrågningarna börjat i SVT och först ut att bli utfrågad var igår Mona Sahlin (S). Det var många frågor och ämnen som berördes. Men det som för mig sticker ut mest är att oppositionen vill ta bort vårdvalet och därmed också ta bort möjligheten för personer/patienter att själva få välja till vilken vårdgivare man vill gå till. Ett val som möjliggör att det är patienterna som i slutändan avgör och påverkar både placeringen av en vårdcentral och även innehållet och kvaliteten i dess vårdverksamhet och den vård som ges.

Införandet av LOV och vårdval har bl.a. gett möjligheter att patienter har fler alternativ av vårdcentraler att välja bland och rätt att byta vårdgivare och vårdcentral om man så önskar. Det har också gett möjlighet för flertalet att öppna, driva och ta ansvar för en vårdcentral och att driva den på så sätt med bra vård, god tillgänglighet mm så att patienter väljer att gå till just den vårdcentralen i stället för en annan. Vårdvalet ger möjlighet till att vårdcentraler mm drivs där patienterna är och att de drivs på ett sätt som främjar hög kvalitet, god tillgänglighet och bra innehåll i vårdutbudet. Och det är patienterna som, genom sina val och sina behov, har den största påverkan på både placering av och innehåll i den vårdverksamhet som bedrivs.

Eftersom det just är genom att patienter har ett val att kunna välja till vilken vårdgivare man vill gå till så leder detta till att vårdcentraler mm etableras där patienterna är. Det leder också till att vårdcentraler mm drivs på ett sätt som tillgodoser behovet hos patienterna och att verksamheten drivs med fokus på kvalitet och bra tillgänglighet så att just patienterna är nöjda och får bra vård. Om inte så har varje patient möjlighet att i stället välja att gå till en annan vårdgivare. Detta motiverar, stimulerar och är en positiv drivkraft som gynnar både patienter och vårdgivare.

Jag tycker att det är djupt beklagligt att oppositionen går till val på att vilja ta bort denna möjlighet för Sveriges alla patienter och även för vårdgivare. Och precis som jag nämnde i ett blogginlägg från juli om vårdvalet så anser jag att något som oppositionen har missat i hela denna debatt är att det är inte vårdföretagen eller vårdcentralerna som väljer patienter, det är varje enskild patient som väljer vilken vårdcentral han eller hon vill gå till. Detta är en stor skillnad. Och denna möjlighet vill jag ska vara kvar!

Läs gärna fler bloggar i ämnet: Birgitta Rydberg 1, Birgitta Rydberg 2, Rasmus Jonlund (Liberal)Filippa Reinfeldt och jagMartin Ängeby/Liberati, Pär GustafssonBenny Lindholm, Mikael Andersson, Kent Persson, Omvård, och Peter Andersson.

Media: GP, SvD, SvD Brännpunkt, DN, Expressen, Aftonbladet och SVT.

torsdag 26 augusti 2010

Morgonkampanj i Allén - Helene Odenjung i P4!

Jonatan Macznik & Ulla Palmgren.
I morse samlades glada och pigga folkpartister från lokalföreningarna i centrala Göteborg för att morgonkampanja i Allén vid korsningen Södra Allégatan/Sprängkullsgatan mitt i rusningstrafiken. Det var bl.a. Jonatan Macznik, Ulla Palmgren och jag som stod i korsningen och höll upp våra affischer så att bilister, kollektivtrafikresenärer, cyklister och gående kunde se att vårt kommunalråd Helene Odenjung (FP) blev intervjuad i Morgonprogrammet i P4 (101,9 mHz) och att ”Framtiden börjar i klassrummet”.  


Jonatan Macznik & Kristina Palmgren.
Kampanjen var väldigt, väldigt lyckad. Vi fick så många glada leenden från bilister och gående som passerade och det är oerhört glädjande och det värmer oerhört. Och det är också roligt att många fick tillfälle till att lyssna på Helene bli intervjuad i direktsändning. I intervjun lyftes det bl.a. fram våra liberala värderingar och syn på människan, om äldrefrågor, folkpartiets roll i och samarbetet inom Alliansen, skolfrågor, mänskliga rättigheter, integrationsfrågor, arbetssituationen för ungdomar, åtgärder för att bryta utanförskapet, skolpeng och äldrepeng för att ge personer möjlighet att själva få välja och kommunala bolag och verksamheter.

Och det blev också tillfälle att nämna ett vallöfte: ”Vi lovar att alla elever i Göteborgs stad ska mötas av positiva och höga förväntningar och att alla ska få bra uppmuntran i skolan för att nå högre mål.”

Om du missade morgonens intervju med Helene Odenjung så kan du lyssna på den här. Och missade du chatten med henne alldeles efter programmet så kan du läsa den här.

Göteborg ska bli bäst i klassen! Och framtiden börjar i klassrummet!

onsdag 25 augusti 2010

Birgitta Ohlsson gästade valstugan: kampanj, samtal och torgmöte

Valrörelsen är nu igång med full fart. Kampanjande pågår runt om i Göteborg, valaffischer är uppsatta på de flesta ställen och, det bästa av allt, vår himmelsblå valstuga är öppen på Kungsportsplatsen!

I valstugan är det full aktivitet. Många frågor ställs om allt från skola, jobb, äldrefrågor, sjukvård till företagande och skattefinansiering. Jag är oerhört glad över alla frågor och samtal. Detta är för mig en viktig och värdefull del som vi har. Jag är tacksam för att vi lever i en demokrati där vi har rösträtt och demokratiska val. Och att vi lever i ett land som har en öppen allmän debatt om olika frågor där vi öppet kan dela med oss av åsikter, synpunkter, funderingar och idéer. Det är djupt tragiskt att det inte är så i alla länder.

Det är också många frågor och samtal om våra värderingar och vår ideologi. EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) har sagt att ”Värderingar vinner val” och jag håller med henne. Det har en stor betydelse på hur man ser på människor, samhället och världen omkring sig. Tycker man att varje person kan och ska ha möjlighet till att få välja sin väg, göra sina val och få fatta beslut som påverkar sitt liv som viktigt? Tycker man att det är viktigt med ett starkt socialt skyddsnät som värnar om människan och ger stöd till dem som är utsatta, sjuka eller hamnar i en svår livssituation? Eller tycker man annorlunda? Är det viktigt att se varje person och se att varje person är unik eller tycker man på annat sätt?
Birgitta Ohlsson.

Birgitta Ohlsson är också en av de personer som sedan länge arbetar med frågor om demokrati och mänskliga rättigheter. Och hon gör ett exemplariskt bra arbete som Sveriges EU-minister. Det var därför väldigt glädjande och väldigt uppskattat att vår valstuga i måndags gästades av just Birgitta Ohlsson.

Det blev kampanjande och även ett torgmöte vid Kopparmärra där Birgitta talade och frågade ut några av oss lokala kandidater som kandiderar till riksdagen, Allan Stutzinsky och jag, och till regionfullmäktige, Mariella Olsson, Daniel Andersson, Kerstin Keen och Sandra Isgren. Vi fick svara på vilka våra tre viktigaste frågor är, sakfrågor om folkpartiets politik och varför man ska rösta på just mig eller någon av de andra kandidaterna. Birgitta talade, som alltid, väldigt bra och lyfte upp flera viktiga områden när det gäller våra liberala värderingar och om vår politik. Under utfrågningarna av oss kandidater lyftes det bl.a. fram internationella relationer, demokrati och rättsfrågor, hälso- och sjukvård, psykiatri, patientsäkerhet, vårdskador, psykisk ohälsa bland barn och ungdomar, kollektivtrafik, äldrefrågor, integration, mm, mm. Och jag är väldigt glad för att vi fick tillfälle till att prata om just de frågor som vi tycker är så oerhört viktiga.

Mark Klamberg, Birgitta Ohlsson, Allan Stutzinsky, Kerstin Keen, Mariella Olsson, Kristina Palmgren & Sandra Isgren.
Mina tre viktigaste frågor: Korta väntetiderna till psykiatrin. Om man mår dåligt idag, har stark ångest eller självmordstankar så ska man inte behöva vänta på att få hjälp och stöd. Patienttrygghet. Varje år drabbas ca 10 % av alla patienter av någon form av vårdskada eller vårdrelaterad infektion. Detta är inte acceptabelt. Detta måste drastiskt minskas. Barn och ungdomar ska ha en bra start i livet. Det är alldeles för många barn och ungdomar som mår dåligt. Det ska inte behöva vara så. Förebyggande insatser och program ska vara prövade och vila på en vetenskaplig grund. Satsningen med en halv miljard på elevhälsan behövs! Vill du läsa mer om vilka mina frågor är så hittar du länk till min hemsida hos (FP) här och länk till mina valfrågor här.

Valrörelsen är nu i full gång och äntligen är vår valstuga öppen på Kungsportsplatsen!
Kom gärna förbi!

Läs gärna fler bloggar om besöket av Birgitta Ohlsson i valstugan: Sandra Isgren och GöteborgsLiberalen.

tisdag 24 augusti 2010

Att få vara behövd - Utanförskapet måste brytas!

Igår publicerade GP i sin artikelserie inför valet den 19 september intervjun med Kommunalråd och vice ordf för Folkpartiet Liberalerna Helene Odenjung. Jag är så glad över ämnet och förslag som lyfts fram i intervjun. Vi i Folkpartiet vill fortsätta att arbeta för att bryta utanförskapet.

Förslaget handlar om att bryta utanförskapet. Det handlar om att personer ska få en möjlighet till att känna sig behövda och att få vara en del av samhället och ett socialt sammanhang. Men vägen dit handlar om aktiva åtgärder för att bryta utanförskapet. Och då behöver samhället också ställa upp genom att tydligt visa att personen behövs. Ett av de förslagen som Folkpartiet vill genomföra i Göteborg är därför motprestation för socialbidrag/försörjningsstöd. Och att särskilda skäl för att kräva motprestation av personer som får socialbidrag/försörjningsstöd även ska gälla personer som är äldre än 25 år.

Om en person både vill och kan arbeta så ska väl detta uppmuntras till och tas tillvara på? Denna viljekraft och motivation ska väl värdesättas och stimuleras? Att som den tidigare (S)-regeringen och som det nuvarande (S)-dominerande styret i Göteborg enbart ge socialbidrag/försörjningsstöd till en person utan att ställa några som helst krav på motprestation tycker jag är oerhört tråkigt. Detta om något uppmuntrar till en känsla av att inte vara behövd. Vilket i sin tur lätt leder till en tillvaro av utanförskap. Man är inte en del av samhället. Och man är inte behövd. Detta är inte värdigt en person som både kan och vill arbeta och försörja sig och kunna betala räkningar med sina egna pengar som man tjänat ihop.

Folkpartiet vill fortsätta värna om jobblinjen. Det ska löna sig att arbeta och det ska löna sig att utbilda sig. Och Folkpartiet vill också fortsätta arbeta för att bryta utanförskapet. Om man kan arbeta och har ett arbete och en egen inkomst så stärker detta självkänslan. Det ger en person också möjlighet till att själv ha makten över sitt liv.

Utanförskapet har pågått under alltför lång tid. Utanförskapet måste brytas!

Mer info hittar du i Folkpartiets valmanifest. Länk hittar du här.

Och i Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabunis (FP) nyhetsbrev. Länk hittar du här.

Läs gärna fler bloggar i ämnet: Helene Odenjung, Pär Gustafsson, Sami Korpela, GöteborgsLiberalen, Fredrik SegerfeldtMonica WahlströmSivert Aronsson och Mårtensson.
 
Media: GP, GP Ledare, Sveriges Radio

lördag 21 augusti 2010

Alliansen fortfarande i ledning och FP fortsätter att öka!

Folkpartiet fortsätter att öka enligt de senaste opinionsmätningarna. I fredags publicerade Dagens Nyheter resultat från Synovate som visar att Folkpartiet har ökat med nästan en hel procentenhet från 6,6 % till att nu ligga på 7,4 %. (Sifo visar en ökning från 6,1 % till 6,8 % och Novus visar en ökning från 4,8 % till 6,9 % för FP.) Detta är en klar ökning jämfört med de tidigare opinionsundersökningarna som kommit sedan i våras. Och Alliansen har fortfarande ledningen med 47,8 % jämfört med 46,6 % för oppositionen. Naturligtvis är det resultatet på valdagen som är avgörande, men jag tror att siffrorna tydligt visar en trend hos väljarna.

Både Alliansen och Folkpartiet har sedan innan valet 2006 haft en klar och konkret linje i politiken. Både Alliansen och Folkpartiet har under denna mandatperiod med beröm mycket väl godkänt visat att regeringsdugligheten och förmågan att styra landet, bl.a. genom den djupaste finanskris sedan 1930-talet, till att nu ha ett positivt utgångsläge inför framtiden. Och just Sveriges hantering under finanskrisen lyfts fram som mycket gott exempel inom bl.a. EU. Det är något som jag är väldigt glad över. Allra helst eftersom detta nu gör att Sverige kan fortsätta i en positiv riktning framåt.

Under våren och fram till senast förra fredagen har flertalet rapporter och valmanifest presenterats från både Alliansen och Folkpartiet. De visar alla på en klar och tydlig politik och vad vi vill försöka åstadkomma och genomföra efter valet den 19 september. Rapporterna som presenterats är många. I juni kom t.ex. Alliansens Vårdval 2010 som jag tidigare bloggat om här, i augusti kom Folkpartiets valmanifest som jag bloggat om här och i maj presenterade Folkpartiet i Göteborg både Valplattformen för Folkpartiet i Göteborg som du kan läsa här och rapporten ”Utveckla Göteborg till en regnbågsstad i världsklass” som du kan läsa här.

Både Folkpartiet och Alliansen har en klar och tydlig linje i politiken som förs och vad vi vill åstadkomma framöver. Jag är tveksam till att alternativen som oppositionen presenterar är lika klara, välgenomtänka och framför allt genomförbara.  Sverige ska utvecklas framåt, inte bakåt!
 
Läs gärna andra bloggar i ämnet: Matthias Sundin, Per Altenberg, Rasmus (Liberal) Jonlund, Tommy Rydfeldt, Per-Åke Fredriksson, Pär GustafssonOlov Lindquist och Christer Sörliden
 
Media: DN, Expressen, Politikerbloggen och Aftonbladet.

onsdag 18 augusti 2010

Papperslösas rätt till vård...Lagstiftning behövs!

Idag har Birgitta Rydberg, Landstingsborgarråd (FP) och Christoffer Fagerberg, Ordf. LUF Storstockholm, inne ett repliksvar i Dagens Nyheter om papperslösas rätt till vård och att det behövs lagstiftning. Länk till artikeln hittar du här. Länk till tidigare artikel hittar du här. Och länk till replik från (MP) hittar du här.

Jag har tidigare nämnt det i blogginlägg (se inlägg 1 och 2) men nämner det gärna igen. Jag håller helt och fullt med om att det behövs lagstiftning på detta område.

Flertalet av Sveriges regioner och landsting har riktlinjer när det gäller både vad som ska inkluderas i den vård som ges (utöver "omedelbar vård") och kring betalningsrutiner. Flertalet av Sveriges regioner och landsting har även riktlinjer kring eventuell betalning, fakturering och när och om personen ska betala eller inte. Riktlinjerna har tagits fram för att komplettera och förtydliga den lagstiftning som i nuläget finns.

Men det är stora olikheter både inom och mellan olika landsting kring de riktlinjer som finns för rätt till vård för papperslösa och gömda flyktingar. Likaså skiljer sig riktlinjer kring betalning och hur, när och om patienten ska betala eller inte. I en del fall är riktlinjerna också vagt formulerade.

Jag är glad för att det i dagens repliksvar igen lyfts fram hur viktigt det är att hälso- och sjukvården ska vara ”en frizon där gömda flyktingar inte behöver vara rädda för att gripas och utvisas. Ingen människa ska vara rädd för att uppsöka läkaren.” Hälso- och sjukvården har inte som uppgift att agera polis eller migrationsmyndighet. Och en person ska inte behöva vara rädd för att uppsöka hälso- och sjukvården.

Vårdinsatser som ges till en patient ska göras på medicinska bedömningar baserat på behov hos patienten. Och detta oavsett folkbokföringsstatus.

Det behövs lagstiftning!

Läs gärna andra bloggar i ämnet: Birgitta Rydberg, Christoffer Fagerberg, Rasmus JonlundAmanda Brihed, Annika Beijbom och Andreas Froby.

måndag 16 augusti 2010

Val för Framtiden!

Om exakt 34 dagar går Sverige till val. Söndagen den 19 september. Det är en stor och betydelsefull dag. Det handlar bl.a. om rösträtt, demokrati och möjlighet att påverka. Det handlar också om hur vi vill att Sveriges framtid ska se ut. (Förtidsröstningen börjar den 1 september och vill du veta var du kan förtidsrösta så hittar du lista hos valmyndigheten här.)

Varje person är unik, med sin personlighet, sin bakgrund och sina drömmar om framtiden. Varje person kan och ska ha möjlighet till att få välja sin väg, göra sina val och få fatta beslut som påverkar sitt liv. Men då är det också viktigt att ha möjlighet att just kunna få göra sina val.

Jag vill att vi ska fortsätta värna om skolan och utbildning. Och jag vill att vi fortsätter att värdesätta att kunskap och utbildning i yrkesämnen är lika viktigt och betydelsefullt som kunskap och utbildning i akademiska ämnen. Jag vill att Sveriges ekonomi ska fortsätta skötas ansvarsfullt. Jag vill att företagande och entreprenörskap ska ses som något positivt som ska uppmuntras till och underlättas för. Och jag vill att vi har skattenivåer som innebär att ekonomin är i balans, att vi har en bra skola, hälso- och sjukvård, omsorg mm och att det samtidigt lönar sig att arbeta, anställa, starta företag, investera i forskning och företag mm.

Jag vill att vi fortsätter att värna om äldre som t.ex. genom Parboendegarantin, Välja mat-garantin, Ut och gå garanti och att sjukvårdskarusellen för de mest sjuka äldre stoppas. Jag vill att vi fortsätter att värna om människan och ge stöd till dem som är utsatta, sjuka eller hamnar i en svår livssituation. Jag vill att vi fortsätter för talan för de personer som inte kan, har styrka till eller möjligheten att göra detta själv. Jag är glad för att vi i Folkpartiet vill att hemlösheten minskas och att det ordnas vårdplatser i psykiatri och missbruksvård och i olika former av boende med stöd i Sveriges kommuner.

Det ska löna sig att utbilda sig och det ska löna sig att arbeta. Jag är därför väldigt glad för de enorma satsningarna som gjorts och görs inom just skolområdet. Både Jan Björklund (FP), Utbildningsminister, och Tobias Krantz (FP), Högskole- och forskningsminister, har under denna mandatperiod presenterat enorma satsningar och reformer inom skola, utbildning, högskola och universitet. Satsningarna som gjorts och görs inom forskningsområdet är historiska. Och detta är avgörande för Sveriges fortsatta utveckling och för att Sverige ska kunna möta utmaningarna i framtiden. Detta är också avgörande för att elever som utbildar sig också ska ha möjlighet till att få en bra utbildning med hög kvalitet för att kunna ha bra förutsättningar för att både kunna möta utmaningar och försöka uppnå just sina drömmar.

Jag vill ha kvar möjligheten att genom vårdvalet kunna få välja vilken vårdgivare jag vill gå till. Och att nya etableringar (vårdcentraler mm) som uppfyller kvalitets- och verksamhetskraven också tillåts att göra detta. Jag vill också att RUT-avdraget ska få vara kvar som gör det möjligt att kunna få hjälp med hushållsnära tjänster till en rimlig kostnad. Ett RUT-avdrag som dessutom har lett till att ca 10 000 fler jobb har skapats och att många, många jobb har gått från att vara svarta till vita och därigenom låter personerna ta del av ett socialt skyddsnät.

Söndagen den 19 september är ett val för framtiden. Mitt val är att välja en positiv framtid för Sverige som är full av möjligheter!

fredag 13 augusti 2010

FP satsar för framtiden: Skola, jobb och äldre i fokus!

Idag presenterades äntligen Folkpartiets valmanifest. Det är väl genomtänkt och innehåller väldigt bra och genomförbara satsningar för en positiv framtid. Länk till valmanifestet hittar du här.

Fokus ligger på skola, jobb och de äldre. Och efter att ha läst igenom valmanifestet kan jag inte annat än att säga att jag är oerhört glad och stolt över vad vi vill åstadkomma under nästa mandatperiod.

Detta är några av de mest prioriterade frågorna FP vill satsa på:

Lärlingsanställningar ska införas i Sverige
Höga ingångslöner är en stor bromskloss när det gäller anställning av yngre personer. Det tar också tid att lära sig ett yrke. Men detta ska inte utgöra ett hinder för yngre personer att komma ut på arbetsmarknaden. Lärlingsanställningar innebär en ny anställningsform för ungdomar upp till 23 år, medan man lär sig ett yrke. Lägre anställningstrygghet (t.ex. som för provanställning), lön enligt avtal, men utgångspunkten bör vara en lönetrappa med lägre löner för de yngsta.

Återförstatliga skolan
Kommunaliseringen har blivit ett stort misslyckande med stora olikheter mellan kommuner, sänkt status för läraryrket och mer omsorgsfokus än kunskapsfokus. Första stegen mot ett återförstatligande bör trappas upp under mandatperioden.

En halv miljard till elevhälsan
FP vill satsa en halv miljard till elevhälsan som räcker till 1 000 fler skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer. Satsningen påbörjas 2011 och trappas upp under mandatperioden. Detta är något oerhört betydelsefullt och väldigt, väldigt viktigt. Jan Björklund nämnde detta i sitt sommartal och jag skrev ett blogginlägg i ämnet, länk hittar du här.

Sänk skatten för Sveriges pensionärer
I vårbudgeten aviserades 5 miljarder i skattesänkningar för 2011. Nu visar det sig att pensionerna sänks mer än vad som fanns vetskap om då. Om det finns utrymme för ytterligare skattesänkningar är fortsatt sänkning för pensionärer det viktigaste.

Äldre inom äldreomsorgen ska ha rätt att välja mellan olika maträtter och rätt att få gå ut varje dag. En ut och gå-garanti, välja mat-garanti och parboendegaranti införs i äldreomsorgen. Alla har ett människovärde, oavsett ålder. Har tidigare bloggat om parboendegarantin bl.a. här.

Folkpartiet satsar på framtiden!

Läs gärna andra bloggar i ämnet: Per Altenberg, Jan Rejdnell, Agneta Berliner, Carina BobergMathias Sundin, Rasmus Jonlund, Pär Gustafsson, Christer Sörliden, Christer Winbäck, Runo Johansson och FP:s Kampanjblogg.

Media: DN, SvD, SvD 2, Sveriges Radio, GP, Expressen och Aftonbladet.

onsdag 11 augusti 2010

Papperslösas rätt till vård - medmänsklighet och sekretess.

Under den senare tiden har papperslösas rätt till vård uppmärksammats allt tydligare. Dagens Nyheters ledarsida skrev om detta för några veckor sedan (länk hittar du här) och även Rapport har visat inslag i ämnet (länk till inslag 1 och 2). För mig är det helt självklart att papperslösa ska ha rätt till vård. Jag skrev bl.a. ett blogginlägg om detta i slutet på juli i år med ett lite längre resonemang i ämnet.

Frågan kring papperslösas rätt till vård fortsätter att lyftas fram. På gårdagens DN debatt skriver Birgitta Rydberg, sjukvårdslandstingsråd (FP), och Christoffer Fagerberg, ordf. för LUF Storstockholm, om att det är dags att lagstifta om papperslösas rätt till vård. Och jag instämmer till fullo.

Sverige tillsammans med Österrike hamnar i botten när det gäller rankning av vilka länder som är bäst på att ge vård till papperslösa. Detta tycker jag är bedrövligt. Redan idag har papperslösa rätt till akutsjukvård. Men alla sjukdomar uppstår inte som ett akut insjuknande eller genom en plötslig olycka. Går det att redan på ett tidigt stadium lindra, bota och förhindra att sjukdomar i ett senare läge blir akuta så är detta något oerhört positivt. Att neka någon hälso- och sjukvård om personen verkligen är i behov av detta och vården finns att ge anser inte jag vara humant eller medmänskligt. Det är heller inte rimligt att skicka dyra sjukvårdsräkningar till personer som i sin situation inte har pengar eller har möjlighet att arbeta och försörja sig.

Något som jag är väldigt glad för att det lyfts fram i gårdagens debattartikel är att hälso- och sjukvården och hälso- och sjukvårdspersonalens uppgift inte är att agera polis eller migrationsmyndighet. Vi har lagar som klart och tydligt påpekar hur viktigt yrkesutövandet och verksamheten är som bedrivs inom hälso- och sjukvården. Vi har lagar som klart och tydligt påpekar hur viktigt det är att respektera patientsekretessen. Hälso- och sjukvårdslagen, Patientdatalagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS), för att nämna några.

Nämnde i mitt tidigare blogginlägg att Folkpartiet är för att ge papperslösa rätt till vård. Och LUF uppmärksammar denna fråga bl.a. genom en namninsamling som du kan skriva på här.

Det är absolut på tiden att papperslösas rätt till vård stärks!

Läs gärna andra bloggar i ämnet: Birgitta Rydberg, Christoffer Fagerberg, Amanda Brihed, Andreas Froby, GrimmefalkPia mitt i livet, Adam CwejmanMartin Andreasson, Why I ActMonica Wahlström och Per Pettersson.

måndag 9 augusti 2010

Björklunds sommartal - Storsatsning på elevhälsan!

Igår var det äntligen dags för det traditionella sommartalet av partiledare Jan Björklund på Marstrand. Societetshuset var helt fullsatt och stämningen var oerhört positiv.Det var ett mycket bra tal. Hela talet kan du läsa här.

Jan Björklund lyfte fram åtskilliga viktiga punkter. Alliansregeringen har med beröm mycket väl godkänt hanterat Sveriges situation under finanskrisen. Och tack vare den ansvarsfulla politik som förs så står Sverige på en bra ekonomisk grund och har alla förutsättningar för att nu gå vidare framåt och utvecklas positivt.

Sysselsättning och jobb är enormt viktigt, både för enskilda personer och för Sveriges ekonomi. Företagande och entreprenörskap ska uppmuntras till och underlättas för. Sänkt inkomstskatt på arbete, sänkt skatt på att anställa, ROT- och RUT-avdrag är några av de åtgärder som bidrar till att fler jobb skapas, att det skapas vita jobb i stället för svarta och att man får behålla mer av sin lön. Vill du räkna ut hur mycket extra du får behålla av din lön tack vare jobbskatteavdraget kan du göra det här.

Jan Björklund lyfte också fram hur viktig skola och utbildning är. (Se gärna FP:s rapport "Tryggare skola", länk hittar du här.) Och tack vare Alliansregeringen så genomförs nu flera stora reformer inom just utbildningspolitiken. Reformerna omfattar bl.a. en ny skollag, en ny lärarutbildning, ny gymnasieskola, nya läroplaner, nya betygssystem, ny lärlingsutbildning och ny yrkeshögskola. Föräldraansvaret lyftes fram. Så gjordes även äldrefrågor med t.ex. parboendegarantin (att ha rätt att få bo tillsammans på äldreboende om personen vill), välja mat-garanti (att ha rätt till att varje dag få välja mellan olika maträtter) och en ut och gå-garanti (en rätt att få komma utomhus minst en gång om dagen om personen vill).

Det förslag som gläder mig mest är att satsa en halv miljard på elevhälsan. En satsning som skulle räcka till ungefär 1 000 fler skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer. Detta är ett förslag som jag intensivt hoppas på kommer att genomföras. Barn och ungdomar ska ha en bra start i livet. Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är ett stort ohälsoproblem som absolut ska tas på allvar.

Det är oroväckande att så många barn och ungdomar mår dåligt. Och det är oroväckande att så många barn och ungdomar mår så dåligt att de vid något eller flera tillfällen har skadat sig själva som t.ex. genom att skära sig. Det behövs tidiga insatser och det behövs stöd. Barn och ungdomar tillbringar i stort sett varje veckodag i just skolan. Det är därför oerhört viktigt att det satsas på elevhälsan. Och jag hoppas innerligt att förslaget kommer att genomföras. (Har tidigare bloggat om detta här, och haft insändare i GP i ämnet här och här.)

Jag vill att Sverige ska fortsätta utvecklas i en positiv riktning. Jag vill att vi ska fortsätta se varje enskild person och att varje person ska fortsätta ha möjligheter att kunna få göra sina val och fatta beslut som är viktiga i sitt liv. Jag vill att Sverige ska fortsätta ge barn och ungdomar en bra start i livet och att vi fortsätter att värna om äldre och ge stöd till dem som behöver detta.

Många åtgärder har genomförts och kommer att genomföras tack vare allianstyret under denna mandatperiod. Och detta trots att den värsta finanskris sedan 1930-talet inträffade. Min förhoppning är att vi får en omvald Alliansregering för jag vill att Sverige ska fortsätta vidareutvecklas i en positiv riktning som är bra för den enskilde personen men också för Sverige som land. Söndagen den 19 september kommer jag därför att rösta på Alliansen och rösta på Folkpartiet Liberalerna!

Läs gärna andra bloggar i ämnet: Joakim Wikström, Rasmus (Liberal), Per AltenbergAnne-Marie Ekström, Pär Gustafsson, Nina Larsson, Gulan Avci, Linnéa Darell, Liberala Anna, Annika Carp, Olov Lindquist, Karin Granbom Ellison, Malin DanielssonMartin HallChrister Sörliden och Helena von Schantz.
Media: GP Ledare, GP, DN, SvD, SvD, Expressen, AB,

lördag 7 augusti 2010

Suverän valupptakt med FP Hisingen!

I onsdags i förra veckan var det valupptakt för lokalföreningen Folkpartiet Liberalerna Hisingen. Under dagen var himlen täckt av en hel del moln och sporadiska småskurar men det klarnade upp under eftermiddagen med ett strålande solsken och underbar sommarvärme. Det blev en otroligt trevlig eftermiddag och kväll.

Valupptakten inleddes med kampanjande på Torslanda Torg. Barnen fick ballonger medan ungdomar och vuxna fick info om FP Hisingens lokala material och info om lärlingsjobb. Det är alltid lika roligt när materialet man delar ut tas emot positivt. Och det värmer alltid lika mycket när någon säger att ”jag röstade på er och kommer att göra det igen”.

Lokalt vill bl.a. FP Hisingen: Ha fler ambulerande närpoliser, En servering/kiosk på Rambergets topp, Rusta upp de lokala torgen med belysning, blommor och bostäder, Att parkerna ska vara välskötta, At det ska bli lättare för cyklister och gående att ta sig fram genom belysta vägar, Ha fler snabbussar, Att äldre ska kunna välja själva hur och var de vill bo, Att trygghetsplatser likt Lundby och Tuve-Säve skall inrättas för hela Hisingen, Utveckla industri och företagande, Förtäta redan befintliga och bygga nya bostadsområden med en blandad bebyggelse, Att det byggs ytterligare 1 000 småbåtsplatser runt om på Hisingen, Ha ökat stöd för lärlings/praktikplatser för ungdomar, Ha både kommunala och privata skolor med olika inriktning, Att varje skola har ett elevhälsoteam för att stödja eleverna, Att utredningstider till BUP/BNK skall vara korta (BUP = Barn och Ungdomspsykiatri, BNK = Barnneuropsykiatriska Kliniken) och Ha fler nattis.

Efter kampanjandet hade vi grillning vid Lilla Varholmen. Det var så trevligt att träffas igen efter sommarledighet. Med vid valupptakten var bl.a. Cecilia Wigström, Kjell Björkqvist och Birgitta Ling-Fransson. Och jag hade längtat ut till havet hela veckan så det var ett jättestort plus i kanten att få dela en härlig solig sommarkväll tillsammans ute i Göteborgs underbart vackra skärgård. Tack alla! Och om någon undrar så var det grillning med äkta ved. Som sedan släcktes exemplariskt brandsäkert av vice ordförande för FP Hisingen. :)

Och slutligen, jag instämmer helt och hållet med rubriken på materialet vi delade ut: ”Göteborg behöver förändring - Folkpartiet liberalerna gör skillnad!”. Det är så tydligt att det både behövs och efterfrågas ett maktskifte i Göteborg i valet i september. Och jag är helt övertygad om att det också kommer att bli ett maktskifte där Allianspartierna med ett FP som gör stor skillnad äntligen kommer att styra, förändra och framförallt förbättra Göteborg! Stort JA för maktskifte i Göteborg i september!