torsdag 19 november 2009

Konsten att tänka efter före...

… och att försöka förhindra och fånga upp tråkiga och onödiga konsekvenser och olika scenarier innan de uppstår är inte alltid det lättaste. Framtiden är till stor del oviss och det går inte att förutse precis allt som kan tänkas inträffa. Men när det går att förutse och förhindra tråkiga och onödiga konsekvenser innan de uppstår så är detta väldigt, väldigt bra.

Under den senaste tiden har det debatterats flitigt kring kostnader för hälso- och sjukvård. Det har gällt allt från hur att hantera kostnaden för nya dyra läkemedel till införandet av VG Primärvård. Och i dagens GP står det att läsa att det nuvarande förslaget på prioriteringar för att försöka spara in 140 miljoner kronor på SU under 2010 har stoppats av regionen.

Det är bra att prioriteringsförslaget nu har stoppats och att innehållet ses över innan ett formellt och slutgiltigt beslut fattas. Konsekvenserna behöver utredas så att det tänks efter före. Ett väl genomtänkt och väl analyserat beslut ger en bra grund för att beslutet ger positiva effekter och konsekvenser.

En patients sjukdomstillstånd slutar inte att upphöra bara för att möjlighet till diagnostik, behandling och eventuell åtgärd inte längre erbjuds vid ett visst sjukhus. Befolkningen har ju fortfarande rätt till att få vård för vissa sjukdomstillstånd oavsett om vården kan erbjudas vid ett specifikt sjukhus eller inte. Vi har ett fritt vårdval med möjligheten att söka vård vid andra sjukhus, både inom och utanför Västra Götalandsregionen. Det finns tom möjlighet att söka vård i andra länder inom EU.

Om ett specifikt sjukhus inte längre kan erbjuda delar av sitt vårdutbud uppstår en minskning i kostnad för finansieringen av skattemedel för vård vid just det sjukhuset. Men patienten kommer förmodligen att uppsöka vård vid annat sjukhus, vilket gör att kostnaderna i stället uppstår där. Eller rättare sagt kostnaderna uppstår för landstinget eller regionen där patienten är folkbokförd, dvs samma landsting eller region oavsett om man får sin vård vid det ena eller det andra sjukhuset inom eller utanför regionen där man bor. Det är ju samma vårdpeng som används.

Något som också är viktigt att tänka på är att det bör finnas klar information om vart patienterna bör vända sig för att få utredning, diagnostik, behandling och åtgärder som inte längre erbjuds vid ett specifikt sjukhus. Under de senaste åren har det satsats på att föra ut en del av den diagnostik, vård och behandling som tidigare enbart utfördes vid specialistsjukhus till att handhas av primärvården och närsjukhus i stället. Ligger redan en del av den vård som nu är aktuell för att eventuellt prioriteras bort från universitetssjukhuset på primärvården och på närsjukhus? Är det dit berörda patienter i stället ska vända sig? Eller borde patienterna ha vänt sig dit redan för länge sedan? Min förhoppning är att detta och många fler frågor reds ut innan ett slutgiltigt beslut fattas.

söndag 15 november 2009

Snart dags för landsmöte

Det börjar med ganska rask takt närma sig landsmötet nästa helg. I måndags var det därför dags för medlemsmöte inför landsmötet och det blev en väldigt bra övergripande genomgång av programmen och alla de nästan 560 motioner som ska behandlas på landsmötet. Det blev också väldigt bra och givande diskussioner som fördes kring motionerna och de olika programmen.

Landsmötesombuden är inte bundna till att tycka eller rösta på ett visst sätt. Precis som det ska vara i ett liberalt parti. Men det är väldigt bra att både ombud och medlemmar får tillfälle till att föra en diskussion kring hur man resonerar och att det ges utrymme till att föra fram åsikter, synpunkter och olika argument.

Om tillfället uppenbarar sig och utrymme ges så kan man ju inte bara låta detta passera. Blev därför glad över att motion ”Möjliggör för svensk polis att söka EU-bidrag” kom upp på agendan. Som folkpartist är jag för att byråkratin inom EU minskas, att EU:s gemensamma polisiära kapacitet utökas och stärks och att svensk polis är aktiv i denna process bla för att möjliggöra utbyte av kunskap, erfarenhet, etablering av kontakter och utökad samverkan.

Jag är också som folkpartist för att Sverige också deltar i att se till att de pengar vi bidrar med till EU återinvesteras och används väl i viktiga och givande projekt i form av tex beviljade EU-bidrag som twinnings och grants där svensk polis är en av aktörerna och deltagarna. EU:s och Sveriges rättsväsende och rättssäkerhet bör absolut utvecklas, bibehållas och vidareutvecklas. Har skrivit om detta i några tidigare inlägg på min blogg bla här och här.

Ser fram emot landsmötet nästa helg. Det blir en spännande och trevlig helg med många debatter, många samtal och många trevliga möten.

Nedan: Ett mötespresidium djupt försjunket i arbete i måndags kväll. (På fotot: vice ordf Kristina Palmgren, ordf Lennart Olsson och mötessekreterare/ombudsman Björn O Stenström.)

torsdag 12 november 2009

Framtidens Göteborg ska se ut...hur då?

Som alltid ligger FP i framkant (nästan alltid i varje fall). Denna gång genom att med IT-teknikens stöd göra det än mer möjligt för både fp-medlemmar och allmänheten att tycka till om hur framtidens Göteborg ska se ut. Hurra för IT-tekniken, hurra för superduktiga fp:are och hurra för fp-konceptet att välkomna idéer, synpunkter och förslag och att lyssna till saker som förs fram.

Så passa på att tycka till om hur framtidens Göteborg ska se ut och var med om att forma framtidens Göteborg med folkpartiet. Och passa gärna på att tycka till mycket! Kan man verkligen låta bli att inte tycka till nu när möjligheten att få tycka till bara handlar om några enkla klick och tangenttryckningar. :)